Meklēt
Izvēlne

Pasniegs mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā

2014. gada 26. septembrī plkst. 14:00 Latvijas Mākslas akadēmijas jaunā korpusa 2. stāvā tiks pasniegtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”. Stipendijas pasniegs LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs un LMA pasniedzēji.

„Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” ir brīnišķīga iespēja gūt atbalstu savu ideju un ieceru realizācijai laikā līdz pat bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Pateicoties publiskajai un privātajai partnerībai, mecenātismam, studenti var veidot izstādes, publicēties, doties braucienos, pašiem izvēloties galamērķi, attīstīt pētniecisko vai radošo darbību, kā arī realizēt savu potenciālu daudzās citās mākslas un mākslas zinātnes jomās,” stipendijas nozīmi un rezultātus komentē LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs.

“Mākslas akadēmijas stiprā puse ir tieši personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmē jaunu izcilību veidošanos un attīstību mākslas nozarē. Aizvadītā studiju gada izskaņā Latvijas laikmetīgās mākslas telpa kļuvusi daudzveidīgāka pateicoties pirmo stipendiātu personālizstādēm,” akcentē Ināra Tetereva.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, piešķirot viņiem stipendijas. Katrā studiju gadā tiks piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei un publikācijai, pabeidzot studijas LMA. „Mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā” tika nodibināta 2012.gadā.

Pirmās stipendijas 2012. gadā ieguva Lilita Bauģe (Tekstilmākslas apakšnozare), Sandra Strēle (Glezniecības apakšnozare) un Agita Šteinberga (Tēlniecības apakšnozare), bet 2013. gada stipendiātes ir Elīna Brasliņa (Grafikas apakšnozare), Elīna Sproģe (Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare) un Guna Poga (Funkcionālā dizaina apakšnozare).

Vairāk par stipendiju piešķiršanu un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbību ar Borisa un Ināras Teterevu fondu var lasīt šeit (klikšķināt te).