Meklēt
Izvēlne

Pasniegtas mecenātes Ināras Teterevas stipendijas

Latvijas Mākslas akadēmijā 2012. gada 21. novembrī pirmo reizi tika pasniegtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” - stipendijas ieguva 3. kursa studentes Lilita Bauģe (Tekstilmākslas apakšnozare), Sandra Strēle (Glezniecības apakšnozare) un maģistrante Agita Šteinberga (Tēlniecības apakšnozare). 

„Fonda un LMA sadarbības mērķis ir stiprināt augstvērtīgu mākslas izglītības attīstību Latvijā, kā arī veicināt mākslas izglītības starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Akadēmijas stiprā puse ir personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmēs jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē, kas ar pārliecību un harizmu spēs stiprināt Latvijas kultūras vērtības, saliedēt un stiprināt mūsu sabiedrību,” akcentē Ināra Tetereva.

„„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” ir ieguldījums nākotnē — mūsu talantīgajos un daudzsološajos mākslas studentos. Visas trīs stipendiātes aktīvi piedalās izstādēs, meklē interesantas radošās izpausmes – tēlniecības maģistrantes Agitas Šteinbergas sniegums pārsteidz. Šķiet, ka Agitas darbā nekas nav neiespējams un viņas domāšanai piemīt monumentālisms, izcila mijiedarbība ar ārējo vidi. Bakalaura programmas Tekstilmākslas apakšnozares studenti Lilitu Bauģi raksturo domāšanas vēriens, asprātība, āķīgums, monumentāli risinājumi, kas tiek attīstīti trijās dimensijās, kā arī starpdisciplināra pieeja. Jaunā gleznotāja Sandra Strēle uzrunā ar savu vērienu, lielformāta instalācijām un krāsu perfektu izjūtu,” par stipendijas ieguvējām stāsta LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, piešķirot viņiem stipendijas. Katrā studiju gadā tiks piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Kopējais stipendiju fonds ir Ls 18 600. Vienas stipendijas maksimālais apmērs var sasniegt Ls 6200. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei un publikācijai, pabeidzot studijas LMA.

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākajos piecos gados izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir izstrādāts stratēģiskās rīcības plāns, kā arī nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbība ar LMA sākusies 2011. gadā, kad tika pasniegta LMA Gada balva, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomā, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu. Pirmās balvas tika piešķirtas gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas vēsturniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. 2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā „Dāsnākā mecenāte”, bet 2011. gadā mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 2012.gadā Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts „Gada rīdzinieku 2012” tituls.