Meklēt
Izvēlne

Paziņojumi par lekciju uzsākšanu 2017./2018. studiju gada 2. semestrī

Bakalauru programmas Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares studentiem.

Prof. Silvijas Grosas lekcijas sāksies no š.g. 29. janvāra
BAKALAURA  programmā
• Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares
1. kursam Antīkās mākslas vēsture
2. kursam Renesanses mākslas vēsture;
• Vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares
1. kursam Rietumu mākslas vēsture
2. kursam Rietumu mākslas vēsture

Raimonda Kalēja lekcijas sāksies no š.g. 29. janvāra
BAKALAURA  programmā
• Dizaina un Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas
1. kursam Rietumu mākslas vēsture
3. kursam Rietumu mākslas vēsture
• Vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares
3. kursam Rietumu mākslas vēsture

Prof. Ivara Austera lekcijas BAKALAURA  programmā sāksies no
š.g. 31. janvāra
-  4. kursam Psiholoģija un izvēles kurss Pedagoģiskā psiholoģija

Ineses Baranovskas lekcijas bakalaura un maģistra programmā sāksies
• Glezniecības apakšnozarei
Praktiskā kompozīcija 2. kursam  no š.g. 7. februāra
3. kursam no   š.g. 8. februāra
• Vides mākslas apakšnozarei  2. un 3. kursam no š.g. 8. februāra
izvēles kurss Telpas konstrukcija
• Maģistra programmai
izvēles kurss Māksla publiskā telpā 20.,21. gs. no š.g. 7. februāra

Asoc. prof. Kristīnes Ogles lekcijas sāksies no š. g. 30. janvāra
BAKALAURA PROGRAMMĀ mākslas vēstures un teorijas apakšnozares 2. kursam Latvijas mākslas vēsture.