Meklēt
Izvēlne

Pieteikšanās Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūta 3. RUDENS konferencei

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūts aicina mākslas zinātniekus, pētniekus un doktorantus pieteikties dalībai 3. RUDENS konferencē, kas notiks 2014. gada 24. oktobrī. Zinātniskās konferences mērķis ir popularizēt pētījumus mākslas un mūzikas zinātnēs Latvijā to hronoloģiskajā un tematiskajā daudzveidībā, kā arī aktivizēt komunikāciju Latvijas mākslas zinātnieku un pētnieku vidē.

Konferences tematiskās vadlīnijas:
• Mākslas zinātne Latvijā: retrospektīvais un laikmetīgais.
• Sakrālā arhitektūra, māksla un mūzika Latvijā.
• Muzikoloģijas aspekti Latvijā.
• Latgales mūzikas kultūra.
• Latgales tradicionālā māksla.
• Mākslas un mūzikas sintēze.
• Horeogrāfija vēsturē un mūsdienās.

Konferences darba valoda: latviešu.

Konferences dalībnieku reģistrācija – līdz 2014. gada 15. septembrim, dalībnieka pieteikuma anketu (skat. lejupielādējamu dokumentu ieraksta beigās) nosūtot uz e-pastu: zeltite.barsevska(abols)du.lv">.

Referāta ilgums – 15 minūtes, diskusija – 5 minūtes.

Zinātniskā raksta iesūtīšanas termiņš pa e-pastu (zeltite.barsevska(abols)du.lv">) līdz 2014. gada 22. decembrim.

Rakstam jābūt angļu valodā.

Zinātniskie raksti tiks publicēti Mākslas zinātņu institūta zinātnisko rakstu žurnāla ART TEMPUS 3. numurā.

Dalības maksa - 30 EUR ir jānomaksā līdz 2014. gada 1. oktobrim. Tajā ietilpst tēžu un raksta publicēšana, konferences materiāli un divas kafijas pauzes.

DU rekvizīti:
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV5400
PVN reģ. Nr.: LV90000065985
Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
Banka: Valsts Kase,
Kods: TRELLV22
Vārds, uzvārds
DU MZI 3. RUDENS konference

Papildu informācija:
Zeltīte Barševska
DU MMF Mākslas zinātņu institūts
Vienības iela 13 - 230, Daugavpils, LV-5401
e-pasts: zeltite.barsevska(abols)du.lv">