Meklēt
Izvēlne

PIRMO REIZI LATVIJĀ LICENCĒTA PROFESIONĀLĀ DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA MĀKSLĀS

13. oktobrī licenci saņēmusi pirmā profesionālā doktora studiju programma Latvijā – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/, Latvijas Mākslas akadēmijas /LMA/ un Latvijas Kultūras akadēmijas /LKA/ kopīgi veidotā profesionālā doktora studiju programma “Mākslas”.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā ar apakšprogrammām “Mūzika un skatuves māksla”, “Vizuālā māksla un dizains” un “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” plānota 2021. gada sākumā – dokumentu iesniegšana no 11. līdz 15. janvārim, savukārt iestājpārbaudījumi – no 20. līdz 22. janvārim. Studijas sāksies 1. februārī. Detalizēta informācija par uzņemšanu apakšprogrammās būs atrodama JVLMA, LMA un LKA mājaslapās, kā arī drīzumā tiks izsludināts seminārs, kurā interesenti tiks iepazīstināti ar iestājpārbaudījumu un plānotā studiju procesa norisi. 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 617 “Noteikumi par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu doktora grāda iegūšanai un kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās” prasībām, kuras attiecas uz profesionālā doktora līmeņa studiju organizāciju. 

Studijām profesionālajā doktora studiju programmā aicināti pieteikties¬ augsta līmeņa mākslas jomu profesionāļi, kuriem ir profesionālais maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā, humanitāro zinātņu maģistra grāds vai maģistra grāds sociālajās zinātnēs, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība. Studiju ilgums ir 3 gadi. Pēc programmas apguves un mākslinieciskās jaunrades darba, kā arī doktora teorētiskā pētījuma izstrādāšanas un aizstāvēšanas tiek piešķirts profesionālais doktora grāds mākslās. 

Studiju programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” ietvaros.

Plašāka informācija par uzņemšanu sekos pēc š.g. 29.oktobra Senāta sēdes.