Meklēt
Izvēlne

Profesionālā maģistra studiju programma. Precizēts

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju realizē Profesionālā maģistra studiju programmu "Vidējās izglītības skolotājs", kas akreditēta 30.05.2007.
No 15. jūlija līdz 10. augustam notiek dokumentu pieņemšana pilna laika studijām šajā programmā.

Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem, profesionālais maģistra grāds izglītībā.

Studiju virzieni - prasības iestājai programmā:
Vizuālās mākslas skolotājs - humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tam pielīdzināma izglītība mākslas jomā, vai bakalaura grāds atbilstošajā mākslas zinātņu nozarē vai inženierzinātņu nozarē, kur apgūto mākslas studiju kursu apjoms ir vismaz 60 KP.
- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tam pielīdzināma izglītība mākslas jomā, vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā izglītība atbilstošajā mākslas vai inženierzinātņu jomā, kur apgūto mākslas un tehniskās grafikas studiju kursu apjoms ir vismaz 60 KP.
- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

>Dokumentus studijām pieņem: Daugavpils Domes administrācijas Rīgas birojā,
Rīgā, Meistaru ielā 23, 3.stāvā no 20.jūlija līdz 22.jūlijam un no 3.augusta
līdz 6.augustam no 12:00- 16:00.

Papildus uzņemšana no 25.augusta līdz 14. Septembrim Daugavpils
Universitātē, Daugavpilī, Vienības ielā 13, 113.auditorijā.

 

Nepieciešamie dokumenti:

- Dokuments par augstāko izglītību ar pielikumu;

- Pase

- 2 fotokartītes (izmērs 3x4)

- Kvīts par reflektanta reģistrācijas maksu Ls. 15,-

Papildus informācija, pazvanot pa tālr. 22020960, 67423325, 67336200 (Inai
Balodei)