Meklēt
Izvēlne

Publiskās lekcijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē

Nu jau par labu tradīciju kļuvis ik rudeni Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notiekošais publisko lekciju cikls plašam interesentu lokam.  LU Vēstures un filozofijas fakultāte trešdienu vakaros aicina apmeklēt jaunu populārzinātnisko lekciju ciklu “Kultūras mantojums: saglabāšana, interpretācija, restaurācija”. Pirmā lekcija notiks trešdien, 7. oktobrī, kopumā paredzētas desmit lekcijas.

Šis lekciju cikls turpina pirms diviem gadiem aizsākto tradīciju, tad bija iespēja noklausīties ciklus “Vēstures mozaīka” un “Latvija gadsimtu gaitā: desmit vēsturiskas skices”. Lekcijas populārā formā atspoguļo aktuālu vēstures tematiku,  jaunāko pētījumu rezultātus un pētnieku atziņas. Kopumā notiks desmit lekcijas par kultūras mantojuma daudzveidīgo saturu Latvijā un tā saglabāšanas iespējām, pievēršoties šī kompleksā problēmu loka risinājumiem gan pagātnē, gan mūsdienās. Lekciju apmeklējums ir bez maksas un uz tām aicināti visus interesenti!

Lekcijas notiks katru trešdienu no 7. oktobra līdz 16. decembrim plkst.  18.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 510. auditorijā. Lekcijas ilgs pusotru stundu un pēc tām paredzēta diskusija.

Ar lekciju ciklā paredzētajām tēmām varat iepazīties arī LU mājaslapā (klikšķināt šeit).

Vairāk informācijas varat lasīt LU mājaslapā, kā arī rakstot uz fakultātes e-pastu: vff(abols)lu.lv">.