Meklēt
Izvēlne

Restaurētas Latvijas Mākslas akadēmijas vitrāžas

Latvijas Mākslas akadēmijā Stikla mākslas apakšnozares studenti mācībspēku: docentes Ilzes Dūdiņas un docentes Sandras Utānes, vadībā veikuši Ernesta Todes darbnīcā darināto jūgendstila vitrāžu restaurāciju.

Ernesta Todes vitrāžas ir Latvijas Mākslas akadēmijas iekštelpu krāšņākā rota kopš 20. gs. sākuma, kad ēka tika uzcelta. Vitrāžas ar florālu motīvu un arhitektonisku detaļu stilizāciju, kas veiksmīgi iekļaujas ēkas kopējā ansamblī, laika gaitā bija noputejušas un deformējušās. Lai arī sīkāka informācija par iepriekšejām rastaurācijām trūkst, tomēr zināms, ka pēdējā kompleksā vitrāžu restaurācija ir veikta 70./80.gadu mijā.

2015. gada jūnija sākumā vasaras prakses ietvaros LMA kāpņu telpas pirmā un otrā stāva vitrāžu izpēti un bojājumu konstatāciju, kā arī tīrīšanas un restaurācijas darbus veica Stikla makslas apakšnozares 3. kursa studenti: Baiba Ozola, Edīte Zuļķe, Mirdza Guka, Kaspars Iljins, Ilva Auziņa, Elizabete Tērmane, Ligita Stafecka, Maija Potgītere, un maģistratūras 1. kursa studenti: Vika Šulca, Laura Vizbule, Sigita Mulere, Diāna Šilkova, Arta Kāle, Ieva Gaine, Anda Ramāna. Praksi vadīja docentes Ilze Dūdiņa un Sandra Utāne.