Meklēt
Izvēlne

Rīgas dome un Latvijas Mākslas akadēmija sadarbosies izglītības iestāžu ēku fasāžu apdares projektu izstrādē

2014. gada 23. janvārī pēc vairāku Maskavas ielas izglītības iestāžu apsekošanas pie Daugavas promenādes, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, klātesot Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Amerikam, noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru Alekseju Naumovu par vairāku izglītības iestāžu ēku fasāžu apdares projektu izstrādi.

„Galvenais šīs sadarbības mērķis ir veicināt pilsētā dzīvojošo jauniešu līdzdalību savas pilsētas sakārtošanā. Lai pēc vairākiem gadiem kāds Latvijas Mākslas akadēmijas students varētu ar lepnumu stāstīt par savai pilsētai radīto mākslas darbu. Kā arī apkārtējiem iedzīvotājiem būtu iespēja savā ikdienā uzlūkot mūsu topošo mākslinieku veidotos darbus, tādejādi padarot savu ikdienu krāsaināku,” ir pārliecināts Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks.

Noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka Latvijas Mākslas akadēmijas studenti savas mācību programmas ietvaros izstrādā mākslinieciski augstvērtīgus, inovatīvus fasādes krāsojuma (apdares) projektus sešām Rīgas izglītības iestādēm. Konceptuāli vienots fasāžu apdares risinājums ir jāizveido klātienē apsekotajām Maskavas ielas izglītības iestādēm pie Daugavas promenādes – Rīgas 51. vidusskolai, Rīgas pirmskolas iestādei „Asniņš”, Rīgas 193., 172. un 173. pirmsskolai. Kā arī Rīgas 59. pirmsskolai, kura atrodas Grostonas ielā  3. Studentu iesniegto projektu izvērtēšanu ir plānots veikt maija mēnesī un pēc tās labāko autoru projekti tiks realizēti uz iepriekšminēto pilsētas izglītības iestāžu fasādēm.

„Šodien klātienē apskatījāmies piecas izglītības iestādes, kuras ir būvētas pēc viena tipveida projekta un izvietotas pie Daugavas promenādes. Šīs izglītības ēkas ir iekļautas starp nerenovētām piecstāvu ēkām. Departamenta un Mākslas akadēmijas noslēgtās sadarbības mērķis ir ar skolas un bērnudārzu jauno krāsojumu piešķirt kopēju un vienotu koncepciju šo ēku masīvam. Lai tieši šīs sabiedriski nozīmīgas ēkas kļūtu par Daugavas promenādes dominantēm, kas būtiski mainīs turpmāko mikrorajona raksturu un attīstību,” uzskata departamenta direktors Oļegs Burovs.

Par to, ka noslēgtā sadarbība būs veiksmīga un tālejoša ir pārliecināts arī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs: „Latvijas Mākslas akadēmiju un Rīgas domi vieno sadarbība dažādu projektu ietvaros, un iniciatīva veidot izglītības iestāžu fasādes apdares metus ir jauns izaicinājums mūsu pedagogiem un studentiem. Uzdevums ir ļoti konkrēts – studentiem konkursa kārtībā būs iespēja sagatavot skiču metus vienas skolas un piecu bērnudārzu fasāžu vizuālajam noformējumam. Ar piedāvātajiem risinājumiem vēlamies atdzīvināt pilsētvidi – mākslai ienākot pilsētā, darīt apkārtni pozitīvāku, krāsaināku un iedvesmojošāku gan bērniem un jauniešiem, gan visiem pilsētniekiem. Mūsu mērķis ir atrast labāko iespējamo noformējuma risinājumu katrai no ēkām, vienlaikus veidojot vienotu vizuālo identitāti. Nešaubos, ka sadarbības rezultātā ieguvējas būs abas puses – pilsēta saņems kvalitatīvus piedāvājumus izglītības iestāžu vizuālā veidola uzlabošanai, savukārt studentiem tā būs izcila iespēja strādāt reālā situācijā ar reāliem objektiem.”

Rīgas domes Īpašuma departaments jau vairākus gadus mērķtiecīgi īsteno koncepciju – renovējot  pilsētas pašvaldības izglītības iestādes kā mikrorajona dominantes. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa šo iestāžu ēkas būvētas pēc 20. gs. sešdesmito, septiņdesmito gadu tipveida projektiem, to vienveidīgajai arhitektūrai, siltinot ēkas, iespējams piešķirt pievienoto vērtību – mākslinieciski augstvērtīgu dekoratīvo apdari, kas gan atsvaidzina apkārtesošo arhitektūru, gan uzsver izglītības iestādes saturisko un sabiedrisko nozīmi.

Īpašuma departamenta šī gada budžetā paredzēti līdzekļi 22 Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu renovācijai un siltināšanai.