Meklēt
Izvēlne

RĪGAS FOTOGRĀFIJAS BIENNĀLE– NEXT 2023 UN LMA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS KONKURSAM "JAUNAIS KURATORS!”

Pieteikumu iesniegšana pagarināta līdz š.g. 30. oktobrim!

Latvijas jaunie mākslas kuratori aicināti pieteikt izstādes koncepciju Rīgas Fotogrāfijas biennāles NEXT 2023 (RFB – NEXT 2023) programmai. Konkursa uzvarētājam būs iespēja 2023. gada maijā rīkot iecerēto izstādi Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā PILOT, RFB – NEXT 2023 programmas ietvaros.

Konkursa “Jaunais kurators!” mērķis ir mākslas kuratoriem dot iespēju mainīt ierasto izstāžu veidošanas politiku vietējā mērogā. Ar konkursa platformas palīdzību lokālais kļūst par globālo, starptautiskai mākslas videi piedāvājot projektus, kas būs nozīmīgi jaunpienācēji sabiedrībā aktuālo tēmu stāstījumā. Vienlaicīgi ar konkursa palīdzību tiek aktualizēta diskusija – cik liela nozīme mūsdienu mākslas un kultūras procesos ir kuratoram kā radošai personībai un mediatoram, lai arvien uzlabotu dialogu ar sabiedrību.

Rīgas Fotogrāfijas biennāles un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) sadarbības modelis sasaucas ar 2018. gada septembrī akadēmijā atklāto jauno specializāciju – Kuratora studijām Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē. Šādas specializācijas izveidi noteica mākslas vides procesu attīstība un studentu vēlme apgūt mākslas vēsturi un tās procesu attīstību ne tikai no ierastās vēsturiskās, monogrāfiskās pētniecības puses, bet arī paplašinot mākslas procesu interpretācijas dimensijas un to sasaisti ar citām radošajām vidēm, sociālajiem un politiskajiem notikumiem. Veidojot studiju saturu, ir svarīgi skatīt kuratora lomu kā starpnieku starp māksliniekiem, mākslas darbiem, skatītāju un sabiedrību, kā arī būt aktīviem sociālpolitisko notikumu tulkotājiem.

Moderno tehnoloģiju straujās attīstības rezultātā nākas pārvērtēt attēlu nozīmi un to sniegto vēstījumu. Šodien fotogrāfija ir visur. Klasiskajam fotogrāfijas kā estētiska un dokumentējoša attēla uzstādījumam pievienojusies virkne citu priekšstatu, kas rada jauna satura apzināšanās nepieciešamību. Kā laika telpā ir mainījusies izpratne par fotogrāfiju un tās klātbūtni mākslas darba ietvaros?

RFB un LMA konkurss ‘’Jaunais kurators!’’ notiek jau otro reizi un tiek rīkots katru otro gadu biennāles programmas NEXT ietvaros. Pirmās konkursa uzvarētājas Tīnas Pētersones izstāde ‘’Lai iemīlētos, klikšķini šeit’’ ar mākslinieku Elizabetes Ezergailes, Konstantīna Žukova un Krišjāņa Elvika dalību bija skatāma LMA eksperimentālajā mākslas telpā PILOT (Rīgā, Vāgnera ielā 3) Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2021 programmas ietvaros.

Kurš var pieteikties?
Konkursā tiek aicināti iesniegt darbus Latvijas jaunie kuratori, kuri ir savas karjeras sākuma posmā.

Iesniegšanas procedūra
1. Pieteicējam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kurā jānorāda dzimšanas dati, informācija par projektu un radošās biogrāfijas apraksts, kurā jāiekļauj izglītība un pieredze.
2. Jāiesūta izstādes idejas apraksts, plānotie mākslinieki un 10 darbu attēlus, kas sniedz priekšstatu par izstādes ideju. Iesūtīto darbu parametri – JPG, viena faila izmērs nedrīkst pārsniegt 1000 px garākajai malai. Viena faila izmērs nedrīkst pārsniegt 1,5 MB. Attēli jāapzīmē: kuratora vārds_ uzvārds_kārtas numurs, piemēram, “anna_straume_01.jpg”.
3. Ja kopējais iesniedzamo materiālu izmērs pārsniedz 20 MB, tad darbi jāiesūta caur wetransfer.com uz adresi .

Iesniegšanas un turpmākā procesa datumi
2022. gada 30. oktobris – iesniegumu pieņemšanas pēdēja diena;
2022. gada 5. decembrī - tiks paziņots uzvarētājs;
2023. gada maijā NEXT 2023 programmas ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā PILOT notiks izstādes atklāšana.

Darbu atlases process un žūrijas sastāvs
Konkursa uzvarētāju noteiks starptautiska žūrija, kurā strādās kurators, mākslinieks, kritiķis un kuratoriālās platformas „Publics” mākslinieciskais vadītājs Pols O’Nīls (Paul O'Neill, IE), Somijas Laikmetīgās mākslas muzeja „Kiasma” kolekcijas galvenā kuratore, PhD Sāra Haklina (Saara Hacklin, FI), Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore un kuratore Solvita Krese (LV), mākslas zinātniece un kuratore, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore Antra Priede (LV), un Rīgas Fotogrāfijas biennāles vadītāja un programmas kuratore Inga Brūvere (LV).

Izstādes sagatavošana
Konkursa organizatori sazināsies ar uzvarētāju, lai koordinētu izstādes sagatavošanu. Kurators saņems grantu 1500 EUR apmērā, kā arī tiks segti izdevumi, kas saistīti ar izstādes sagatavošanu un iekārtošanu.

Autortiesības
Iesūtot darbus konkursam, dalībnieks piekrīt, ka Rīgas Fotogrāfijas biennāle, Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālā mākslas telpa PILOT un trešās personas (prese) bez atlīdzības drīkst šos darbus izmantot NEXT 2023 un konkursa reklamēšanā un ar NEXT 2023 un konkursu saistītajos publicitātes materiālos. Autortiesības paliek mākslinieku īpašumā.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumā tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu. RFB – NEXT programmā uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem un kuratoriem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, NEXT programma nodrošina redzamību un platformu, lai mākslinieki varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā. 2023. gada pavasarī notiks ceturtais NEXT festivāls.

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) dibināta 1919. gadā - laikā, kad veidojās Latvijas Republika, un ir vadošā mākslas augstskola Latvijā jau 103 gadus. Iemiesojot radošuma un brīvības garu, LMA spējusi pastāvēt par savu neatkarību un mērķtiecīgi attīstīties – tā kļuvusi par reģionālā un Eiropas mērogā nozīmīgu mākslas institūciju, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstāko izglītību un vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu un zinātni, tādējādi nodrošinot jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību.