Meklēt
Izvēlne

Sarunā „Dizains izglītībā” diskutēs par dizaina lomu dažādu nozaru izglītībā

Kādas ir izglītības attīstības tendences un izaicinājumi globālā mērogā, kā iekļaut dizaina kompetences dažādu nozaru izglītībā, ņemot vērā aktuālās darba tirgus prasības un sabiedrības attīstības virzienus? Uzzini, apmeklējot Kultūras ministrijas (KM) un partneru organizēto, trešo dizaina domāšanai veltītā sarunu cikla diskusiju – „Dizains izglītībā.” Pasākums 22. novembrī notiks Latvijas Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā.

Diskusiju ievadīs Ālto Universitātes praktizējošā profesora Pītera Kellija (Peter Kelly) iedvesmas stāsts ar globālu skatījumu uz izglītības attīstības tendencēm un izaicinājumiem.

Savukārt pēc eksperta stāsta moderatores Ilzes Dobeles vadībā norisināsies diskusija par izglītības sistēmas dizainēšanu, lai speciālisti, kas iegūst izglītību Latvijas skolās un augstskolās, spētu konkurēt un izdzīvot globālajā tirgū. Diskutantu vidū būs nozares eksperti gan no uzņēmēju, gan valsts pārvaldes un akadēmiskās vides, ar plašu pieredzi un iegūtām starptautiskām zināšanām.

Diskusija „Dizains izglītībā” tiks raisīta 22. novembrī plkst. 12:15 – 15:00 LMA Jaunā korpusa telpās (Kalpaka bulvāris 13, Rīga). Tā tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerību (NDPC). Diskusijas tiešraidi būs iespējams noskatīties KM mājaslapā: diskusijas tiešraidi - https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/tiesraide

„Dizains ir būtisks inovāciju politikas instruments. Mums visiem kopā jāmācās no pasaules pieredzes un jāstrādā tā, lai nodrošinātu plašu šī instrumenta pielietojumu mūsu izglītības sistēmas dizainēšanā, lai celtu Latvijas konkurētspēju,” atzīmē Lilita Sparāne, KM Radošo industriju nodaļas vadītāja, uzsverot, ka dizaina izglītībā uzkrātās zināšanas un metodes būtu nepieciešams pārnest visos izglītības sistēmas līmeņos, īstenojot uz dizainu balstītas izglītības koncepcijas ieviešanu, tādejādi nodrošinot Latvijas izaugsmi.

Dizaina domāšanas diskusiju cikls ietver 4 diskusijas, divas no tām noritēs vēl šogad: „Dizains izglītībā”, „Dizains un valsts reputācija”. Pirmā diskusiju cikla saruna “Dizains valsts pārvaldībā” notika 6. septembrī sadarbībā ar Valsts kanceleju, savukārt otrā „Dizains un uzņēmējdarbība” 5. oktobrī – tās partneri bija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Radošās darbības nedēļa radi! un Rīgas Krēslu fabrika.

“Latvijas dizains 2020” ir izzinoša un praktiska rokasgrāmata, kuras saturs balstīts Latvijas dizaina stratēģijā 2017 – 2020. Tā mērķis – palīdzēt izprast dizaina situāciju un procesus Latvijā, domājot starpdisciplināri, ārpus formālām institūciju un nozaru robežām. Rokasgrāmatā kritiski kartēta mūsdienu dizaina aina – stiprās un vājās puses, kā arī definēta stratēģiskā vīzija un iespēju potenciāls valsts mērogā. Latvijas dizains 2020 iezīmē ikviena dizaina ekosistēmā iesaistītā dalībnieka lomu, uzdevumus, izaicinājumus un sasaisti ar citiem dalībniekiem, jo dizaina izpratne veido arī attieksmi un to, cik labi ikviens jūtas savā valstī.

Informāciju sagatavoja: Lita Kokale, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja