Meklēt
Izvēlne

Silvijas Grosas Promocijas darba aizstāvēšana

Latvijas Mākslas akadēmijā 2009. gada 6.martā plkst. 14 (24. telpā) notiks SILVIJAS GROSAS
promocijas darba „Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. un 20. gadsimta mijas arhitektūrā" aizstāvēšana.

Recenzenti: Dr.arch. J.Lejnieks, Dr.arch. J.Zilgalvis. Dr.art. Dž.Hovards (Sentendrjū universitāte, Skotija)