Meklēt
Izvēlne

Silvijas Grosas promocijas darbs

Latvijas Mākslas akadēmijā 2009. gada 6. martā plkst. 14 (24. telpā) notika Silvijas Grosas promocijas darba „Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. un 20. gadsimta mijas arhitektūrā" aizstāvēšana.

Recenzenti: Dr. arch. J. Lejnieks, Dr. arch. J. Zilgalvis. Dr. art. Dž. Hovards (Sentendrjū universitāte, Skotija).

Ar disertāciju var iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā.