Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 20. SEPTEMBRIM IESPĒJA PIETEIKTIES STIPENDIJAI "STUDĒTGODS"

Līdz 20. septembrim studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši, kā arī studējošie ar I. un II. grupas invaliditāti var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 175 eiro mēnesī. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”.

Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jāstudē augstākās izglītības iestādēs, koledžas un bakalaura līmeņa programmās, pilna laika klātienē. Pieteikties var arī tad, ja studējošais atjaunojies studijām pēc studiju pārtraukuma. 

Stipendijas saņemšanai noteikts sekmju slieksnis – piesakoties pirmajā semestrī, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī  matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Plašāka informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem IZM tīmekļvietnē.

Neskaidrību gadījumā jautājumos par stipendijas „Studētgods” saņemšanu aicinām rakstīt: