Meklēt
Izvēlne

Sods par sapni un Franču grupa

Latvijas Okupācijas muzejs 16. februārī pulksten 18. 00 ielūdz uz tematisko vakaru veltītu latviešu inteliģentiem, ko pagājušā gadsimta 50. gados izsekoja, apsūdzēja un ieslodzīja soda nometnēs padomju drošības orgāni.

Paradoksāli, bet čekistu pūliņi no literātiem, aktieriem, studentiem un māksliniekiem sakombinēt noziedzīgu grupu, lai tos varētu pēc iespējas bargāk apsūdzēt pretvalstiskos noziegumos, ir izveidojuši latviešu kultūras vēsturē jau nezūdošu zīmolu - „franču grupa".

Atgādinot šos notikumus demonstrēsim režisora Andra Rozenbrega 1994. gada dokumentālo filmu Sods par sapni.

Ar nelielu priekšlasījumu par "franču grupai " pieskaitīto mākslinieku Kurtu Fridrohsonu uzstāsies mākslas vēsturnieks Richards Pētersons.

Sarīkojuma dalībniekiem būs iespēja redzēt nesen muzeja krājumā pieņemtos priekšmetus, kas saistīti ar vēl vienu grupas „dalībnieci" Mirdzu Lībieti Erss. To vidū īpašas ir viņai uz ieslodzījumu sūtītās dēla vēstules. Šie priekšmeti vēl nav bijuši izstādīti.

1950.,1951.gadā Latvijas PSR Tautas drošības komisariāts apcietināja un apsūdzēja nacionāli buržuāziskā nacionālismā un dalībā pretpadomju nacionālistiskās sanāksmēs 13 cilvēkus: studentes Maiju Silmali, Mirdzu Lībietis Ersu, Skaidrīti Sirsoni, rakstnieci Mildu Grīnfeldi, Ievu Lasi, dzejnieci dramaturģi un tulkotāju Elzu Liekni-Virzu-Stērsti, skolotāju Eleonoru Sausni, aktieri Miervaldi Ozoliņu, mākslinieku Kurtu Fridrihsonu, aktierus Arnoldu Stubavu un Irmu Stubavu, Alfrēdu Sausni un rakstnieku Gustavu Bērziņu. PSRS Valsts Drošības ministrijas Īpašā apspriede piesprieda viņiem no 7 līdz 25 gadiem ilgu ieslodzījumu soda nometnēs.
Par to kā izpaudās viņu „noziedzīgā darbība" stāsta Ieva Lase: "Pēckara dzīve bija tik pelēka, ka mēs, neliels draugu pulciņš, sākām spriest, kā uzmundrināt garu. No Universitātes bibliotēkas un visām publiskajām bibliotēkām bija pazuduši ārzemju autoru darbi. Daudzas vērtīgas grāmatas nonāca tā sauktajā specfondā un nebija vairs pieejamas. Mēs, kas interesējāmies par franču literatūru, nolēmām sanākt kopā, lai aprunātos, atcerētos, ko katrs lasījis. Aktieris Stubaus piedāvāja savu māju. Viņiem ar kundzi Dzirnavu ielā bija liels dzīvoklis. Tā mēs pirmdienās sākām tur pulcēties." (Latvijas Vēstnesis 17.11.2000.)
Represiju mērķis bija izolēt no Latvijas sabiedrības režīmam nelojālus inteliģentus un iebaidīt pārējo inteliģenci