Meklēt
Izvēlne

Stilu un virzienu robežas mākslas vēsturē

Doktorantūras seminārs "Stilu un virzienu robežas mākslas vēsturē", kuru
šoreiz kā savu pētnieciskā darba daļu ir organizējusi Laura Lūse, notiks
2011. gada 6. janvārī. pl.15.00.
Referenti - prof. E.Kļaviņš, as.prof. S.Grosa. mag.art. I.Astahovska.