Meklēt
Izvēlne

STIPENDIJAS KONKURSS MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻAS STUDENTIEM

"Apvienotie Kurzemes Fondi" (Kurlaendischer Stiftungen) jeb vienkāršākā valodā –Kurzemes bruņniecības pārstāvji Vācijā  izsludina 1500 EUR vērtu stipendijas konkursu bakalaura un maģistra programmas Mākslas zinātnes nodaļas studentiem no Restaurācijas, Mākslas vēstures un teorijas un Kuratoru specialitātes. 

Nosacījumi:

1) Ar Kurzemes, Zemgales un Sēlijas novadu kultūrvēstures, arhitektūras un mākslas, kultūras mantojuma aizsardzības un popularizēšanas tematiku saistīts pētījums vai radošs projekts (hronoloģiskajā un tematiskajā ziņā ierobežojumi netiek paredzēti),
vai/ un tajā skaitā;
2) Projektā var tikt iekļauts un pat vēlams pētniecisks darbs jebkurā Vācijas augstskolā, arhīvā, muzejā u.c., kas var sekmēt iecerētā projekta izpildi;
3) Vēlamas, bet ne obligātas vācu valodas zināšanas;
4) Pētījuma rezultāta prezentācija "Apvienoto Kurzemes Fondu" valdei – pēc izpildes 2022. gada novembrī–decembrī. 

Kā pieteikties konkursam:

Pretendentu pieteikumus ne garākus par 1 A4 lapu vācu vai angļu valodā iesūtīt līdz 2022. gada 25. februārim prof. Ojāram Spārītim uz e-pastu:   vai atstāt rakstiskā formā LMA 13. auditorijā, adresējot profesoram O.Spārītim ar norādi "Stipendijas konkursam Mākslas zinātnes nodaļas studentiem".

Vēlam veiksmi!