Meklēt
Izvēlne

VALDEMĀRA TONES STIPENDIJAS KONKURSS, LĪDZ 24/06

Latvijas Mākslas akadēmija aicina pieteikties Valdemāra Tones stipendijai!

Valdemāra Tones stipendijas mērķis ir veicināt mākslas izglītību Latvijā.

Stipendiju piešķir talantīgiem, sekmīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistra, doktora programmas visu kursu studentiem mācību braucienam uz ārvalstīm profesionālās kvalifikācijas celšanai.

Stipendijas apmērs 2000 EUR.

Stipendijas izlietošanas termiņš: 2019. gada jūlijs – 2020. gada jūlijs

Lai pieteiktos stipendiju konkursā, līdz 24. jūnijam tiešsaistē jāiesniedz pieteikuma forma un jānosūta sekojoši dokumenti uz :

  • CV;
  • Motivācijas vēstule (Jāapraksta sava radošā darbība un stipendijas izlietojuma mērķis, pamatojot mērķa nozīmīgumu);
  • Portfolio  (līdz 10 MB; Portfolio ietilpst no 10-15 līdzšinējo studiju uzdevumu, individuālo mākslas darbu un/vai citu realizētu mākslas projektu bildes. Atbilstoši apakšnozares specifikai, portfolio var tikt iekļautas arī darbu skices vai saites uz video/audio darbiem. Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē studējošajiem - publikāciju kopijas (izstāžu recenzijas, intervijas, preses lapas utml.), anotāciju kopijas, kas saistāmas ar izstāžu kuratora un iekārtotāja darbu, ja tāds veikts, kā arī šo publikāciju īss kopsavilkums angļu valodā. Publikācijām jābūt numurētām, kā arī to numerācija jāatspoguļo publikāciju kopsavilkumā);
  • Citi dokumenti pēc pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikumu.

Tiešsaistes pieteikuma forma 

Atgādinām, ka balstoties uz LR likumdošanu, stipendiju konkursam var pieteikties studenti bez akadēmiskiem parādiem un ar sekmīgi nokārtotiem priekšmetiem!

Kontaktinformācija:
LMA Ārlietu un izstāžu daļa
Agnese Bloka

Tālr. +371 29398269