Meklēt
Izvēlne

Stipendiju konkurss Mākslas akadēmijas 1. un 2. kursa maģistrantiem

Laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot) Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem ir iespēja pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām 2013./2014. studiju gadam, kas tiek piešķirtas projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai” Nr. 2009/0150/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

Aicinām ņemt vērā, ka Mākslas akadēmijas maģistra programmas 2. kursā studējošajiem jāizvēlas starp diviem mērķstipendiju konkursiem. Iesniegt pieteikumu Jūs varat vai nu šeit aprakstītajā konkursā (kas paredzēts 1. un 2. kursa maģistrantiem), vai arī otrā konkursā, kas paredzēts tikai 2. kursa maģistrantiem (klikšķināt šeit). Iesniegt pieteikumu Jūs varat tikai vienā no konkursiem! Lūdzam iepazīties ar noteikumiem un, iesniedzot pieteikumu, uz aploksnes norādīt, uz kuru konkursu tas ir attiecināms.

2013./2014. studiju gadā konkursa kārtībā būs pieejamas 7 stipendijas 1. un 2. kursa maģistrantiem (ikmēneša stipendija 300,- LVL apmērā, 10 mēnešus gadā).

Pieteikuma sagatavošana:
Lai pieteiktos stipendijas konkursam, pretendentam jāiepazīstas ar Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas piešķiršanas nolikumu (Word faili):