Meklēt
Izvēlne

Stipendiju konkurss Mākslas akadēmijas doktorantiem

Laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot) Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti var pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām 2013./2014. studiju gadam, kas tiek piešķirtas projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai” Nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros.

2013./2014. studiju gadā konkursa kārtībā būs pieejamas 2 stipendijas nākošā gada 3. kursa doktorantiem, zinātnisko grādu pretendentiem (ikmēneša stipendija 800,- LVL apmērā).

Pieteikuma sagatavošana:
Stipendijām var pieteikties, aizpildot stipendijas pretendenta projekta pieteikumu atbilstoši Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas piešķiršanas nolikumam: