Meklēt
Izvēlne

Studentu un pasniedzēju darbu izstāde ‘’Lietuvas un Latvijas metālmāksla izglītībā šodien’’.

7. maijā plkst. 17:00, Latvijas Mākslas akadēmijas aulā, Kalpaka bulvārī 13 tiks atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas un Viļņas Mākslas akadēmijas filiāles Telšu fakultātes metāla dizaina nodaļu kopizstāde. Lai iespējami pilnīgāk atspoguļotu izglītību metāla mākslas dizainā, katras valsts ekspozīciju veidos gan studentu, gan pasniedzēju materiālā izstrādātie kursu radošie darbi un diplomdarbi.

′Metāls ir viens no izteiksmes ziņā radoši bagātākajiem materiāliem. Modernās tehnoloģijas iespējas un mākslinieciskā izglītība globalizējas, nojaucot materialitātes un stilistikas robežas, tomēr joprojām idejas realizācijā būtiska ir mākslinieka paša roku darbošanās- process materiālā un rezultāts′′1.
‘′Balansējot starp dizaina, tēlniecības, rotkaļu amata un mācību uzdevumu žanriem, sadraudzīgajā kopizstādē ar Lietuvas kolēģiem mūsu tautieši atklāj savu individuālo redzējumu uz materiālu un lietām, uz formu un funkciju, uz tēlu un saturu. Šajā ziņā latviešu dizaina produkts ir unikāls, jo nemitīgi tiecas uzrunāt, paust kaut kādu vēstījumu, brīžam pat metaforisku un dziļdomīgu saturu′′2.
Atbilstoši LMA izstrādātajai izstādes koncepcijai, paredzēts veidot 2 atsevišķas ekspozīcijas vienotā projekta telpā 400 m2, tādējādi radot neatkarīgas ekspozīcijas Latvijas Mākslas akadēmijai un Viļņas Mākslas akadēmijai, lai iespējami precīzāk atspoguļotu katras izglītojošās augstskolas koncepciju, individuālo rokrakstu metāla mākslas dizainā. Izstādes ekspozīciju plānots papildināt ar tai pavadošu aprakstu par katras augstskolas metāla mākslas dizaina vēsturisko aspektu un izglītības specifiku latviešu un angļu valodā. Unikālā metāla dizainā, galvenokārt, pārstāvētas esošās izglītības programmas- rotas un funkcionālais metāla dizains.
Speciāli izstādei izveidots metāla mākslas dizaina darbu katalogs.

Latvijas Mākslas akadēmijas aula: Rīgā, Kalpaka bulvārī 13.

Izstādes darba laiks- o.,t.,c.,p.,s. 11:00 - 17:00

Prof. Juris Gagainis
LMA Metāla dizaina katedras vadītājs,
izstādes ‘′Lietuvas un Latvijas metālmāksla izglītībā šodien′′ kurators
Tel.: +371 29152771;
e-pasts: