Meklēt
Izvēlne

Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija

Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2015./2016. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.

Detalizēta informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kā ierasts, atrodama arī citos ierakstos sadaļā „PAR IESTĀŠANOS”.

Zemāk redzamajos aprakstos atradīsiet kopsavilkumu par galveno, kas drīzumā tiks papildināts ar citu noderīgu informāciju:

STUDIJU UZSĀKŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ:
- Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām: 06.07.2015.–10.07.2015.

Darba laiks: pirmdien: 11.00–18.00; otrdien–ceturtdien: 10.00–18.00; piektdien: 10.00–15.00. Vieta: 10. telpa (1. stāvā).
- Iestājpārbaudījumi: 13.07.2015.–16.07.2015.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 21.07.2015. plkst. 14.00.
- Studiju līgumu slēgšana*: 23.07.2014. –24.07.2015.
Darba laiks: ceturtdien:  12.00–15.00 un 15.30 – 18.00; piektdien: 10.00 –  15.00.
* Svarīgi! Slēdzot studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!

Studiju uzsākšanai Bakalaura programmā ir nepieciešams:
1) pabeigta vidējā izglītība (dokuments par pabeigtu vidējo izglītību);
2) latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikāti;
3) sekmīgi nokārtoti īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi mākslā;
4) konkursa prasībām (ja tāds ir) pietiekams pārbaudījumu sekmības līmenis.

Reflektantiem LMA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:
- iesniegumu (jāaizpilda noteiktas formas iesniegums);
- dokumenta par pabeigtu vidējo izglītību kopija (jāuzrāda oriģināls);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2005. gada, jāiesniedz latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām, jāiesniedz vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem centralizētajiem eksāmeniem;
- pases kopiju (jāuzrāda oriģināls);
- 6 fotogrāfijas;
- pārbaudījumu maksas apliecinājums:
EUR 14,00 vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
EUR 22,00 glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, tēlniecības, vides mākslas, metāla dizaina, stikla mākslas, keramikas, modes mākslas, funkcionālā dizaina, vizuālās komunikācijas, scenogrāfijas un restaurācijas apakšnozaru reflektantiem.

Noderīgas saites:
- Uzņemšanas noteikumi (klikšķināt šeit);
- Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanu (klikšķināt šeit).

Papildinformācija:
- Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā notiek tikai valsts apmaksātās studiju vietās.
- Studijas notiek latviešu valodā.
- Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
- Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.

Kontaktinformācija:
Studiju daļa
Latvijas Mākslas akadēmijas 9. telpa (1. stāvs)

Tel.: +371 +371 20390337; +371 28311907
E-pasts: zilgma.predele(abols)lma.lv"> 

STUDIJU UZSĀKŠANA LATGALES FILIĀLĒ:
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē Rēzeknē tiek piedāvātas studijas bakalaura programmā glezniecības/restaurācijas, grafikas, tekstilmākslas un tēlniecības apakšnozarēs. Dokumentu iesniegšanas kārtība, iestājpārbaudījumi un rezultātu izziņošana sakrīt ar grafiku Rīgā. Latgales filiāles adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne. Droši iepazīstieties ar augstāk minēto informāciju un norādītajām saitēm, un atbilstoši sagatavojieties iestāšanās procesam Latgales filiālē.

Ja radušies specifiski jautājumi tieši saistībā ar Latgales filiāli, aicinām sazināties ar filiāles vadītāju Ilmu Šteinbergu, zvanot pa tālruni +371 29995083.

STUDIJU UZSĀKŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ:
- reģistrācija studijām (dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana): 13.07.2015.–15.07.2015.
Darba laiks: pirmdiena: 10.00–13.00 un 14.00–18.00; otrdiena: 10.00–13.00 un 14.00–17.00; trešdiena: 10.00–17.00.
- projektu izskatīšana: 16.07.2015.–20.07.2015.
- uzņemšanas rezultātu paziņošana: 21.07.2015. plkst. 14.00.
- studiju līgumu slēgšana: 23.07.2015.–24.07.2015.
Darba laiks: ceturtdien: 14.00–18.00; piektdien: 10.00–15.00.

Iestājpārbaudījums:
Maģistra darba projekts

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistrantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu (klikšķināt šeit)
4) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) maģistra studiju projektu (klikšķināt šeit)
6) apliecinājumu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu (EUR 14,00). 

Noderīgas saites:
- Sīkāka informācija par maģistra programmu (klikšķināt šeit)
- Uzņemšanas noteikumi (klikšķināt šeit)
- Informācija par maģistra darba projektu un lejupielādējamas iesnieguma formas (klikšķināt šeit)
- Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanu (klikšķināt šeit)

Kontaktinformācija:
Maģistra studiju programma
Latvijas Mākslas akadēmijas 21. telpa (1. stāvs)

Tel.: +371 26137572, +371 28350287
E-pasts:

STUDIJU UZSĀKŠANA DOKTORA PROGRAMMĀ:
- Reģistrācija studijām (dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana): 14.07.2015.–15.07.2015.
Darba laiks: otrdien: 10.00–13.00 un 14.00–17.00; trešdien: 10.00–12.00.
- Projektu izskatīšana: 16.07.2015.–20.07.2015.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 21.07.2015. plkst. 14.00.
- Studiju līgumu slēgšana: 23.07.2015.–24.07.2015.
Darba laiks: ceturtdien: 14.00–18.00; piektdien: 10.00–14.00.

Iestājpārbaudījums:
Promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā.

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem doktorantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) noteiktas formas iesniegums;
2) maģistra diploma kopija;
3) CV (norādot arī vidējo izglītību);
4) 3 fotokartītes (3x4 cm);
5) zinātnisko darbu-publikāciju saraksts, ja tādas ir;
6) promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20-22 lappusēm (ar 1800 zīmēm lappusē) 14 punktu šriftā) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā;
7) pases kopija.

Noderīga informācija:
- Doktorantūras nolikums (klikšķināt šeit);
- Uzņemšanas noteikumi (klikšķināt šeit).

Kontaktinformācija:
Doktorantūra
Laila Bremša
Latvijas Mākslas akadēmijas 5. telpa (1. stāvs)
E-pasts: laila.bremsa(abols)lma.lv">