Meklēt
Izvēlne

Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija

Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā, maģistra programmā un doktorantūrā 2013./2014. studiju gadā - par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem. 

Detalizēta informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kā ierasts, atrodama arī citos ierakstos sadaļā "VĒLIES IESTĀTIES AKADĒMIJĀ?".

Tikmēr zemāk redzamajos aprakstos atradīsiet kopsavilkumu par galveno:

STUDIJU UZSĀKŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ:

Reģistrācija studijām, iestājpārbaudījumu norises laiks, rezultātu paziņošana:
- Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām: 15.07.2013. – 19.07.2013.
Darba laiks: pirmdien: 11.00 – 18.00; otrdien – ceturtdien: 10.00 – 18.00; piektdien: 10.00 – 16.00. Vieta: 10. telpa (1. stāvs).
- Iestājpārbaudījumi: 22.07.2013. – 25.07.2013.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 30.07.2013. plkst. 14.00
- Studiju līgumu slēgšana: 01.08.2013. (12.00 - 16.00) un 02.08.2013. (10.00 - 15.00)

Studiju uzsākšanai Bakalaura programmā ir nepieciešams:
1) pabeigta vidējā izglītība (dokuments par pabeigtu vidējo izglītību);
2) latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikāti;
3) sekmīgi nokārtoti īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi mākslā;
4) konkursa prasībām (ja tāds ir) pietiekams pārbaudījumu sekmības līmenis.

Reflektantiem LMA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:
- iesniegumu (jāaizpilda noteiktas formas iesniegums);
- dokumenta par pabeigtu vidējo izglītību kopija (jāuzrāda oriģināls);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2005. gada, jāiesniedz latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām, jāiesniedz vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem centralizētajiem eksāmeniem;
- pases kopiju (jāuzrāda oriģināls);
- 6 fotogrāfijas;
- pārbaudījumu maksas apliecinājums:
Ls 10,-  vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
Ls 15,-  glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, tēlniecības, vides mākslas, metāla dizaina, stikla mākslas,
keramikas, modes mākslas, funkcionālā dizaina, vizuālās komunikācijas, scenogrāfijas un restaurācijas apakšnozaru reflektantiem.

Noderīgas saites:
- Uzņemšanas noteikumi (klikšķināt šeit)
- Iestājpārbaudījumu uzdevumi (klikšķināt šeit)
- Iestājpārbaudījumu grafiks – norises datumi un laiki (klikšķināt šeit)
- Konsultācijas pirms iestājpārbaudījumiem (klikšķināt šeit);
- Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanu (klikšķināt šeit)

Papildinformācija:
- Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā notiek tikai valsts apmaksātās studiju vietās.
- Studijas notiek latviešu valodā.
- Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
- Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.

Kontaktinformācija:
Studiju daļa 
Latvijas Mākslas akadēmijas 9. telpa (1. stāvs)
Tel.: +371 28311907
E-pasts: antra.priede(abols)lma.lv">


STUDIJU UZSĀKŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ:

Reģistrācija studijām, projektu izskatīšana, rezultātu paziņošana:
- Reflektantu reģistrācija studijām (dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana): 15.07.2013. – 17.07.2013.
Darba laiks: 10.00 – 17.00. Vieta: 18. telpa (1. stāvs).
- Projektu izskatīšana: 18.07.2013. – 22.07.2013.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 23.07.2013.
- Studiju līgumu slēgšana: 25.07.2013. un 26.07.2013. (13.00 - 16.00)

Iestājpārbaudījums:
Maģistra darba projekts

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistrantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu (klikšķināt šeit)
4) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) maģistra studiju projekta pieteikumu (klikšķināt šeit);
6) apliecinājumu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu (Ls 10,-)

Noderīgas saites:
- Sīkāka informācija par maģistra programmu (klikšķināt šeit)
- Uzņemšanas noteikumi (klikšķināt šeit)
- Informācija par maģistra darba projektu un lejupielādējamas iesnieguma formas (klikšķināt šeit)
- Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanu (klikšķināt šeit)

Papildinformācija:
- Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā notiek tikai valsts apmaksātās studiju vietās.
- Studijas notiek latviešu valodā.
- Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
- Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.

Kontaktinformācija:
Maģistrantūra 
Latvijas Mākslas akadēmijas 21. telpa (1. stāvs)
Pieņemšanas laiki līdz 28. jūlijam: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: plkst. 13.00 - 16.00 (no 1. līdz 14. jūlijam Maģistrantūra slēgta)
Tel.: +371 26137572, +371 67332394
E-pasts: magistrantura(abols)lma.lv">


STUDIJU UZSĀKŠANA DOKTORA PROGRAMMĀ:

Reģistrācija studijām, projektu izskatīšana, rezultātu paziņošana:
- Reflektantu reģistrācija studijām (dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana): 15.07.2013. – 17.07.2013.
Darba laiks: 11.00 - 17.00. Vieta: 5. telpa (1. stāvs).
- Projektu izskatīšana: 18.07.2013. – 22.07.2013.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 23.07.2013.
- Studiju līgumu slēgšana: 25.07.2013. un 26.07.2013.

Iestājpārbaudījums:
Promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā.

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem doktorantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) maģistra izglītību apliecinoša dokumentu  – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) CV (norādot arī ziņas par bakalaura un vidējo izglītību – vai citām iepriekš iegūtajām izglītībām);
3) pases kopiju;
4) noteiktas formas iesniegumu;
5) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
6) ieteikumus no meistardarbnīcas vadītāja vai darba vietas;
7) zinātnisko darbu – publikāciju sarakstu;
8) dokumentus, kas apliecina piedalīšanos konferencēs, simpozijos, nolasīto referātu tekstus utt.;
9) promocijas darba tēmas pieteikumu – tekstu (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā.

Noderīga informācija:
- Doktorantūras nolikums (klikšķināt šeit)
- Uzņemšanas noteikumi (klikšķināt šeit)

Kontaktinformācija:
Doktorantūra 
Laila Bremša
Latvijas Mākslas akadēmijas 5. telpa (1. stāvs)
E-pasts: laila.bremsa(abols)lma.lv">