Meklēt
Izvēlne

Tiek izsludināts ERASMUS konkurss

2010. gada 9. februārī tiek izsludināta pieteikšanās studijām kāda no ERASMUS partneraugstkolām 2010./2011. studiju gadā. Konkurss noslēgsies 23. februārī, pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina ES Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju konkursu 2010./2011. studiju gadam jebkurā no LMA sadarbības augstskolām. Balstoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, katrā no sarakstā minētajām augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, studiju periods, kā arī specialitāšu un studiju kursu piedāvājums. ERASMUS stipendiju konkursā var piedalīties visi 2010./2011. st.g. bakalaura programmas 2., 3., 4. kursa studenti un maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti. BA programmas 4. kursa studenti un MA 2. kursa studenti studijās var doties tikai rudens semestrī. Studijas viesaugstskolās notiek bakalaura programmas līmenī. Iespējamais studiju laiks - no 3 līdz 12 mēnešiem, atkarībā no viesaugstskolas. Stipendiju apjoms svārstās no 300 līdz 800 EUR par vienu mēnesi atkarībā no valsts, kurā notiek studijas. Stipendija netiek piešķirta studijām Šveicē.
Lai pieteiktos stipendiju konkursam, līdz š.g. 23. februārim plkst. 17:00 Ārlietu un izstāžu daļā jāiesniedz savu darbu portfolio, CV, motivācijas vēstule un pieteikuma anketa. Konkursa nolikums, projekta sagatavošanas noteikumi un pieteikuma anketas pieejamas LMA Ārlietu un izstāžu daļā, kā arī www.lma.lv.
Iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 11. martam, atbilstoši ERASMUS konkursa nolikumam. Atbilstoši Erasmus finansējumam 2010./2011. studiju gadā paredzētas aptuveni 36 studiju vietas viesaugstskolās.

Erasmus mobilitāti organizē:
Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu & izstāžu daļa
www.lma.lv