Meklēt
Izvēlne

TIKS ATKLĀTA SEB STIPENDIJAS GLEZNIECĪBĀ JUBILEJAS IZSTĀDE – “IZAUGSMES STĀSTI”

Cēsu Izstāžu namā no 13. jūlija līdz 19. augustam būs apskatāma izstāde “Izaugsmes stāsti – SEB Stipendija glezniecībā 15”, ko ik gadu rīko Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar SEB banku. Izstādē būs redzami mākslinieciskās izaugsmes ceļi, kurus veicinājusi SEB Stipendijas glezniecībā atbalsts.

Izstādē “Izaugsmes stāsti” piedalās visi SEB Stipendijas laureāti, mākslinieki: Neonilla Medvedeva, Atis Jākobsons, Zane Tuča, Elza Sīle, Laimdota Malle, Klāvs Loris, Madara Neikena, Zīle Ziemele, Sandra Strēle, Kristaps Priede, Anna Pommere, Krišjānis Elviks, Madara Kvēpa, Alise Builevica un Katrīna Biksone.

Autoru radītie darbi aptver plašu tēmu loku, tie reflektē gan par dziļi personīgām un sabiedrībā pastāvošām sociālām, reliģiskām, un filozofiskām tēmām, gan pievēršas cilvēka portreta, dabas ainavas, kosmosa, metafizikas vai atmiņas izpētei.

Piemēram, Annas Pommeres darbi veltīti atmiņas tēmai, pētot dažādu aspektu reprezentācijas iespējas vizuālajā mākslā. Šie pētījumi saistīti ar viņas pašrefleksiju par savu identitāti.

Atis Jākobsons savā glezniecībā pēta garīgās disciplīnas, personiskās pieredzes un plašāku skatījumu uz šiem jautājumiem, fokusējoties uz metafizikas jautājumiem un meditācijas nozīmi mūsdienu sarežģītajā un stresa pilnajā laikā.

Savukārt Sandra Strēle savos darbos veido lielformāta instalācijas, kas balstās klasiskās glezniecības tradīcijās un hronoloģiskā secībā atklāj dažādus stāstus. Autore skatītājam piedāvā noslēgtu, atsvešinātu, dažkārt vientuļu dzīves apliecinošu vietu, interpretējot to arhitektūras un fiktīvu sižetu kontekstā.

Madara Neikena savā glezniecībā izmanto minimālus izteiksmes līdzekļus, lai nodotu vietas būtību – sajūtas, skaņas un smaržas –, vienlaikus atstājot telpu skatītāja pašpētījumam.

Katrīnas Biksones darbi izceļas ar konceptuālu pieeju glezniecībai. Viņas rūpīgā uzmanība pret detaļām un kontekstuālā pieeja darbam rosina padziļinātu uzmanību.

Šo un pārējo autoru izaugsmes stāsti būs apskatāmi līdz 19. augustam Cēsu Izstāžu namā, katru dienu plkst. 10.00–18.00 (Cēsis, Pils laukums 3).

Izstādes atklāšana 13. jūlijā plkst. 16.30.

“Finansiāls atbalsts un radošā darba novērtējums jaunam māksliniekam ir nozīmīgs. Tas sniedz iespēju pilnvērtīgi nodoties studijām un darbam, lai izkoptu savu rokrakstu, domas un darbus. Paldies SEB bankai par sniegto atbalstu 15 gadu garumā un ceram uz tālāku sadarbību,” saka Kristaps Zariņš, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors.

“Lai arī par vizuālo mākslu visbiežāk spriežam pēc statiska gala darba, tā radīšana ir nemitīgs mākslinieka iekšējo pārdomu un ārējās pasaules izziņas process. Tieši procesa turpinātība ir pamatā SEB bankas sniegtajam atbalstam vairāku gadu garumā. Šī izstāde ir apliecinājums ne tikai individuālajam talantam un meistarībai, bet ļauj ar patiesu interesi paraudzīties uz šķietami dažādiem stāstiem, uztverēm un pieejām, kuru izaugsmei mums ir bijis gods sniegt savu atbalstu. Suminot 15 mākslinieku radošo veikumu, ar gandarījumu uzlūkojam šo apņēmības, dažādības un izcilības kopradi, kas bagātina Latvijas mākslas pasauli,” stāsta SEB bankas vadītāja Ieva Tetere.

Izstādes kuratore Inese Rozentāla, iekārtojuma dizains Ansis Rozentāls.

SEB Stipendijas konkurss glezniecībā tiek rīkots kopš 2008. gada ar mērķi atbalstīt jauno LMA studentu talantu, meistarību un jaunradi. Sniedzot stipendijas laureātam finansiālu atbalstu 2000 eiro apmērā un apmaksātu Laikmetīgās mākslas mesas apmeklējumu kādā no Eiropas Savienības pilsētām kopā ar radošo darbnīcu.