Meklēt
Izvēlne

Trešdien Mākslas akadēmijā tiks pasniegtas mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” konkurss noslēdzās 2012. gada 13. novembrī. Tika saņemti 25 Bakalaura programmas studentu pieteikumi un 12 Maģistratūras programmas studentu pieteikumi. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2012. gada 21. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas jaunā korpusa 2. stāvā. Vienlaikus ar stipendiju pasniegšanu Teterevu fonds informēs par LMA studentu un pasniedzēju iespējām nākotnē. Visi interesenti laipni aicināti!

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus un centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, piešķirot viņiem stipendijas. Katrā studiju gadā tiks piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Kopējais stipendiju fonds ir Ls 18600, vienas stipendijas maksimālais apmērs var sasniegt Ls 6200. Katru stipendiju veido ikmēneša naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei/kolekcijai vai publikācijai, pabeidzot studijas Mākslas akadēmijā.

„Fonda un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības mērķis ir stiprināt augstvērtīgu mākslas izglītības attīstību Latvijā, kā arī veicināt mākslas izglītības starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Akadēmijas stiprā puse ir personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmēs jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē, kas ar pārliecību un harizmu spēs stiprināt Latvijas kultūras vērtības, saliedēt un stiprināt mūsu sabiedrību,” akcentē mecenāte Ināra Tetereva.

„„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” ir ieguldījums nākotnē – mūsu talantīgajos un daudzsološajos mākslas studentos. Stipendijas, uz kurām pretendēt varēs visu nodaļu bakalaura un maģistra programmu studenti, tās saņēmējiem palīdzēs bruģēt ceļu uz panākumiem un sasniegt savus mērķus. Līdzās tam, ka konkursa rezultātā gūtais atbalsts būs neatsverams atspaids studiju gados, īpaši nozīmīga ir stipendijas sniegtā iespēja gūt aizraujošu pieredzi ārvalstīs, kā arī studiju posma noslēgumā noorganizēt izstādi un izdot katalogu,” jaundibinātās stipendijas pavērtās iespējas komentē Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs.

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākajos piecos gados izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir izstrādāts stratēģiskās rīcības plāns, kā arī nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbība ar LMA sākusies 2011. gadā, kad tika pasniegta Latvijas Mākslas akadēmijas Gada balva, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomā, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu. Pirmās balvas tika piešķirtas gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas vēsturniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. 2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā „Dāsnākā mecenāte”, bet 2011. gadā mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, kā arī pasniegta „Cicerona” godalga par ieguldījumu Rundāles pils atjaunošanā un atbalstu izglītībai. Fonds sniedz atbalstu vairāk nekā 150 bezpeļņas organizācijām, un dažāda veida atbalsts tiek sniegts vairāk nekā 120 000 Latvijas iedzīvotāju.