Meklēt
Izvēlne

Turpinās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītais projekts – mobilitātē uz Norvēģiju dosies tekstilmākslas studente Lauma Kokoreviča

Projekta „Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām”* ietvaros 2015./2016. studiju gada 2. semestrī studiju mobilitāti Bergenas Mākslas un Dizaina akadēmijā īsteno Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Tekstilmākslas apakšnozares 3. kursa bakalaura studiju programmas studente Lauma Kokoreviča. 

Projekta turpinājumā, 2016. gada februārī un martā, notiks arī Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas un Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas akadēmiskā personāla radošās darbnīcas LMA.

Par līdzšinējām projekta aktivitātēm:
LMA studentes Lauras Potašas mobilitāte Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijā (klikšķināt šeit) 
LMA pasniedzēju meistardarbnīcas "Reciklējamo plastmasas atkritumu izmantošana tekstilmākslā" Bergenā (klikšķināt šeit)


*2009.-2014. gada perioda programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projekts Nr. EEZ/NFI/S/2015/010 “Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design” Nr. EEZ/NFI/S/2015/010. Projekta realizācijas periods: 2015. gada 1. jūlijs – 2016. gada 30. jūnijs.


Informācija publicēta 2016. gada 15. janvārī.