Meklēt
Izvēlne

Uzaicinājums piedalīties ideju konkursā par puķu skulptūras "Puķu gotiņa" vizuālo ziemas noformējumu

Ventspils pilsētas pašvaldības „Komunālā pārvalde” izsludinājusi ideju konkursu par figurālās puķu skulptūras „Puķu gotiņa” vizuālo ziemas noformējumu. Konkursā aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, mākslinieki, uzņēmēji, radošas biedrības, komerckompācijas u.c. ar savām mākslinieciskajām un inovatīvajām idejām.

Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 12. septembris, plkst. 9.00.

Piedāvājuma projekta dokumentos jāietver:
- konceptuāls ieceres apraksts un pamatojums (1-3 lpp.);
- situācijas plāns (novietne) M 1:250;
- raksturīgie pretskati, griezumi, detaļas, vizualizācijas, kas skaidri un uzskatāmi atspoguļo un pamato autora ieceri;
- tāme darba un materiāla apjomiem un to izmaksām.

Pirmās vietas ieguvējs saņems apkalpojuma līguma slēgšanas tiesības 2013. gadam. Otrās vietas ieguvējs saņems naudas balvu 150.00 Ls vai iespēju slēgt pakalpojuma līgumu nākamam gadam. Trešās vietas ieguvējam – 100.00 Ls naudas balva vai iespēja slēgt pakalpojuma līgumu nākamam gadam.

Sīkāka informācija: