Meklēt
Izvēlne

UZŅEMŠANA UN IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2021./2022. STUDIJU GADĀ

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedāvā augstāko izglītību akreditētās bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās, specializējoties izvēlētajā apakšnozarē. Studiju ilgums: bakalaura programmā 4 gadi, maģistra programmā 2 gadi, doktorantūrā 3 gadi. Patlaban studijas notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz konkursa rezultātiem.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA

 • 20. aprīlis—15. jūnijs 
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana specializācijai POST.
 • 5.—9. jūlijs plkst. 9:00
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana Bakalaura studiju programmai.
 • 12.—15. jūlijs plkst. 19.00
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana Maģistra studiju programmai.
 • 12.—14. jūlijs plkst. 23.59
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana Doktora studiju programmai.

Uzmanību! Visi pulksteņa laiki norādīti pēc Latvijas laika joslas, datumi var mainīties, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī.

STUDIJAS LMA LATGALES FILIĀLĒ

LMA Latgales filiālē 2021. / 2022. studiju gadā norisināsies uzņemšana bakalaura programmas glezniecības, grafikas, tēlniecības un restaurācijas specialitātēs. (Iestājpārbaudījumu laika grafiks un uzdevumi sakrīt ar grafiku Rīgā)

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU UZDEVUMI

Lai labāk sagatavotos iestājpārbaudījumiem bakalaura programmā, jau pašlaik var iepazīties ar iestājpārbaudījumu uzdevumiem.

TIEŠSAISTES KONSULTĀCIJAS PAR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM 2021./2022. STUDIJU GADĀ

LMA aicina visus studēt gribētājus laikā no 14.  līdz 18. jūnijam  pieslēgties tiešsaistes konsultācijām, lai uzzinātu aktuālo informāciju par studiju procesu un iestājpārbaudījumiem 2021./2022. studiju gadā.

Tiešsaistes konsultācijām varēs pieslēgties ikviens, tās notiks vietnē Zoom, pieejas saites un precīzs laiks tiks publicēts LMA mājaslapā.

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, zvanot uz:

 • Bakalaura programma: +371 20390337
 • Maģistra programma: +371 26137572
 • Doktora programma: +37125647787