Meklēt
Izvēlne

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ

Ir zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti bakalaura studiju programmas reflektantiem. Aicinām reflektantus paturēt prātā savu reģistrācijas numuru, jo rezultāti publicēti izmantojot tieši šo numuru (personas dati sarakstos nav redzami). Ja reģistrācijas numurs ir piemirsts vai nozaudēts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, to var uzzināt Studiju daļā 9. telpā, kā arī noskaidrot interesējošos jautājumus par uzņemšanas rezultātiem un studijām.

  • Studiju līgumu slēgšana notiks – 2019. gada 25. un 26. jūlijā.

 25. jūlijā no plkst. 12.00-15.00 un no plkst. 15.30-18.00
 26. jūlijā no plkst. 10.00-12.30 un no plkst.  13.00-15.00

Slēdzot studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte).

SVARĪGI! 

  • Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem LMA BAKALAURA studiju programmā MĀKSLA, obligāti ir jānoslēdz studiju līgums 25. vai 26. jūlijā.
     
  • Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt  Studiju līgumu, par to rakstiski ir jāpaziņo  23. jūlijā līdz plkst. 17.30 (pēc konkursa rezultātu paziņošanas) LMA Studiju daļai  (9. telpā, aizpildot apliecinājuma veidlapu).
     
  • Ja  studiju līgums par studijām LMA bakalaura programmā 2019./2020. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts līdz 26. jūlija plkst 15.00, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.

Uzņemšanas rezultāti bakalaura studiju programmā (PDF dokumenti):