Meklēt
Izvēlne

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ

Ir zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra studiju programmas reflektantiem. Aicinām reflektantus paturēt prātā savu reģistrācijas numuru, jo rezultāti publicēti izmantojot tieši šo numuru (personas dati sarakstos nav redzami). Ja reģistrācijas numurs ir piemirsts vai nozaudēts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, to var uzzināt Maģistrantūrā 22. telpā, kā arī noskaidrot interesējošos jautājumus par uzņemšanas rezultātiem un studijām.

Studiju līgumu slēgšana notiks – 2019. gada 25. un 26. jūlijā.

 25. jūlijā no plkst. 14.00-18.00

 26. jūlijā no plkst. 10.00-15.00

Slēdzot studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte).

  • UZMANĪBU, REFLEKTANTI, kuri jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem, Atgādinām, ka Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka (2) Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VIENLAIKUS VAR STUDĒT  TIKAI  VIENĀ  STUDIJU PROGRAMMĀ.
     
  • Gadījumā, ja reflektants ir izturējis konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmā un jau studē kādā no Latvijas augstskolām arī par valsts budžeta līdzekļiem, tad LIKUMS NOSAKA, KA TURPINĀT STUDĒT VAR TIKAI VIENĀ AUGSTSKOLĀ un vienā programmā!

Uzņemšanas rezultāti maģistra studiju programmā - publicēti tikai uzņemto studentu reģistrācijas numuri (PDF dokumenti):