Meklēt
Izvēlne

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 2021./2022. STUDIJU GADĀ

Studiju līgumu slēgšana ar reflektantiem, kuru rezultātos ir ieraksts „izturējis” notiks 22. un 23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00, ierodoties klātienē Latvijas Mākslas akadēmijā (ieeja Akadēmijā no iekšpagalma puses - jāiet līdz Akadēmijas ēkas pagalma ieejai).

  • Līgumu slēgšana Akadēmijas ēkas 1. stāva vestibilā-gaitenī.

Reflektantam, kas slēdz līgumu par studijām LMA Bakalaura programmā, obligāti jāuzrāda atsūtīto dokumentu kopiju ORIĢINĀLI:

  1. pasei vai ID;
  2. vidējo izglītību apliecinošam dokumenta (atestātam);
  3. vidējās izglītības sekmju izrakstam;
  4. dokumentiem par nokārtotiem trim centralizētajiem eksāmeniem (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā).
  • Jāiesniedz 4 dokumentu fotogrāfijas (~3x4 cm).

(Gadījumā, ja reflektants nevar uzrādīt prasīto dokumentu oriģinālus, slēdzot studiju līgumu ar LMA, Akadēmijai ir tiesības neslēgt līgumu!)

  • Uzņemšanas rezultāti bakalaura studiju programmā (PDF dokumenti):