Meklēt
Izvēlne

Uzņemti doktorantūrā

LMA DOKTORANTŪRAS UZŅEMŠANAS KOMISIJA N O L Ē M A:
UZŅEMT LMA DOKTORANTŪRĀ 2011/2012. STUDIJU GADĀ
UN ATĻAUT SLĒGT STUDIJU LĪGUMU:

1. ANDRU SILAPĒTERI
2. ANNU RIJKURI-AVRAMECU
3. AUSMU ŠMITI
4. BAIBU VANAGU
5. ILZI DŪDIŅU
6. INESI KLESTROVU
7. INESI ZELMANI
8. RAMONU BUŠU
9. SANITU BALODI
10. SNIEDZI KĀLI