Meklēt
Izvēlne

VALDEMĀRA TONES STIPENDIJAS LAUREĀTI 2019. GADĀ

Latvijas Mākslas akadēmija sirsnīgi sveic Valdemāra Tones stipendijas konkursa laureātus, talantīgās, radošās studentes: Artu Raitumu (glezniecības apakšnozare), Paulīni Kalniņu (scenogrāfijas apakšnozare) un Lauru Brokāni (mākslas vēstures un teorijas apakšnozare). 

Stipendiju piešķir talantīgiem, sekmīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistra, doktora programmas visu kursu studentiem mācību braucienam uz ārvalstīm profesionālās kvalifikācijas celšanai. Stipendijas apmērs 2000 EUR. Stipendijas izlietošanas termiņš: 2019. gada jūlijs – 2020. gada jūlijs.