Meklēt
Izvēlne

Kuldīgā atklās zīmēšanai veltītas izstādes, no 6.aprīļa

No aprīļa sākuma Kuldīgā būs skatāmas Latvijas Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras pasniedzēju un studentu darbu izstādes.

Zīmējumam ir nozīmīga vieta mākslas izglītībā, tas ir pats pamats un sākums visām vizuālās mākslas un dizaina nodaļām, lai students iegūtu pilnvērtīgas zināšanas un uzsāktu savas radošās gaitas. Sniedzot visaptverošu LMA Zīmēšanas katedras atspoguļojumu, ir izveidotas divas izstādes: LMA Zīmēšanas katedras pasniedzēju un LMA studentu mācību procesa darbu izstādes.

LMA Zīmēšanas katedras pasniedzēju izstāde
Visi zīmēšanas katedras pasniedzēji ir profesionāli gleznotāji, un viņu darbs akadēmijā nebeidzās ar brīdi, kad ir noskanējis zvans un studenti ir izgājuši no zīmētavām. Pasniedzējam turpinās mākslinieka radošais darbs. Tieši šis, ārpus akadēmijas pasniedzēju-mākslinieku darbs ir atspoguļots izstādē. Iespējams, skatītāju varētu mulsināt fakts, ka pasniedzēju izstāde pārsvarā sastāv no gleznojumiem, tomēr jāņem vērā, ka zīmējums ir mākslas darba pamats un viena no galvenajām sastāvdaļām, un neviens no izstādē atspoguļotajiem darbiem nav radīts bez zīmējuma.
Izstādē piedalās: Dina Ābele, Andrejs Ameļkovičs, Anastasija Bikova, Normunds Brasliņš, Oļegs Dzubenko, Rolands Gross, Jolanta Jonikāne, Edvīns Kalnenieks, Valdis Krēsliņš, Reinis Liepa, Ansis Rozentāls, Kristaps Zariņš, Elīna Zunde.

LMA studentu zīmējumu izstāde
LMA studenti tiek apmācīti, balstoties uz akadēmiskā zīmējuma formāta principa. Gaismēnu attiecībām zīmējumā, kuras ir balstītas uz tonālo attiecību izvērtēšanu. Individuālā rokraksta izkopšanu zīmējumā. LMA zīmēšanas apmācības kursam kā bāzes programma ir klasiskais zīmējums ar mērķi iemācīt izprast, analizēt un attēlot uz plaknes dažādu sarežģītu formu un apjomu kopumu.

LMA Zīmēšanas katedras pasniedzēji 
Kuldīgas novada muzejā
Pils iela 5, Kuldīga
un
LMA studentu zīmējumi
Kuldīgas Mākslas nams
1905. gada iela 6, Kuldīga

Abu izstāžu atklāšana 6.aprīlī, plkst.16:00
Kuldīgas novada muzejā
Pils iela 5, Kuldīga

Abas izstādes būs atvērtas no 2019. gada 6. aprīļa–5. maijam