Meklēt
Izvēlne

Zināmi "Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā" konkursu rezultāti

2013. gada oktobrī tika izsludināti divi „Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” konkursi Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem: „LMA pasniedzēju granti 2013/2014” un „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2013/2014”. Pieteikumu pieņemšana noslēdzās š.g. 16. oktobrī. Lasot tālāk, uzzināsiet abu konkursu rezultātus.

Vērtēšanas komisija:
- komisijas priekšsēdētājs: Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā asoc. prof. Andris Teikmanis;
- Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas referente Māra Ādiņa; Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore Inese Bauģe, komisijas sekretāre Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore Inta Rubule.

Konkursa pretendenti tika vērtēti atklātā balsojumā un izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
- projekta kvalitāte;
- projekta atbilstība „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” konkursa „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2013/2014” un „LMA pasniedzēju granti 2013/2014” vadlīnijām;
- radošā brauciena lietderība Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmām;
- pieprasītais finansējums radošajam braucienam.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” Mākslas akadēmijas pasniedzējiem „LMA pasniedzēju granti 2013/2014” konkursā tika iesniegti 14 pasniedzēju pieteikumi radošajiem braucieniem ārvalstīs, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja septiņus pasniedzēju pieteiktos projektus:
1. LMA Glezniecības katedras prof., rektors Aleksejs Naumovs – radošais brauciens „Seventh Tashkent International Biennale of Contemporary Art”, Taškenta, Uzbekistāna; radošais projekts „Let’s Talk About Painting”, Ņujorka, ASV;
2. LMA Glezniecības katedras prof., prorektors Kristaps Zariņš – radošais brauciens „Seventh Tashkent International Biennale of Contemporary Art”, Taškenta, Uzbekistāna; radošais projekts „Let’s Talk About Painting”, Ņujorka, ASV;
3. LMA Keramikas katedras asoc. prof. Līga Sakariņa – radošais brauciens – lekciju cikls un meistardarbnīcas Tbilisi Mākslas akadēmijā, Tbilisi, Gruzija;
4. LMA Glezniecības katedras prof. Juris Jurjāns – radošais brauciens – muzeju apskates un personālizstāde, Maskava, Krievija;
5. LMA Scenogrāfijas katedras doc. Viktors Jansons – radošais brauciens – meistarklase Novosibirskas Valsts Teātra institūtā un dalība projektā „Kultūras ekspresis Latvija – Izraēla”, Novosibirska, Krievija; Telaviva, Jeruzaleme, Izraēla;
6. LMA Scenogrāfijas katedras doc. Kristians Brekte – radošais brauciens – BlackBox teātra, Nacionālā mākslas muzeja, Edvarda Munka muzeja, Bergen Kunsthall apmeklējums, Oslo, Bergena, Norvēģija;
7. LMA Modes mākslas katedras doc. Māra Binde – radošais brauciens – meistardarbnīca „Akademija modi”, Sanktpēterburga, Krievija.

Konkursa „LMA pasniedzēju granti 2013/2014” mērķis ir sekmēt LMA akadēmiskā personāla (lektoru, docentu, asociēto profesoru un profesoru) kvalifikācijas un radošās kvalitātes paaugstināšanu. Teterevu fonda granti 2013/2014 sniedz pasniedzējiem iespēju uzturēties pašu izvēlētā rezidentūrā, jebkurā valstī no divām līdz četrām nedēļām. Mobilitāte jāizmanto līdz 2014. gada 31. augustam.


„Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2013/2014” konkursā tika iesniegti pieci kuratoru pieteikumi radošajiem grupas braucieniem, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja trīs pieteiktos projektus:
1. LMA Tekstilmākslas katedras prof. Ieva Krūmiņa – radošais grupas brauciens – Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas apakšnozares studentu brauciens uz Parīzi. Mērķis klātienē studēt modernā tekstila un klasiskā gobelēna vēsturi, Parīze, Francija;
2. LMA Glezniecības katedras prof. Kaspars Zariņš – radošais grupas brauciens uz Sindijas Šērmanes (Cindy Sherman) izstādi „Untitled Horrors”, Stokholma, Zviedrija;
3. LMA Modes mākslas katedras pasniedzēja Ieva Keta Gūtmane – radošais grupas brauciens – Sanktpēterburgas Valsts Tehnoloģiju un dizaina institūts, Sanktpēterburga, Krievija.

Konkursa „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2013/2014” mērķis ir sekmēt un nodrošināt iespēju Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem pasniedzēju vadībā apmeklēt kādu studijām nepieciešamu pasākumu, izstādi, muzeju, konferenci u.c. Eiropā. Vizīšu uzdevums: studentu un pasniedzēju kvalifikācijas celšana, studijām nepieciešama pasākuma apmeklējums.

Ja par konkursu norisi un rezultātiem radušies kādi jautājumi, aicinām sazināties ar LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatori Inesi Bauģi – LMA 7. kabinets (1. stāvs), inese.bauge(abols)lma.lv">.