Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ ārpus Eiropas

Kopš 2015. gada Latvija uzsākusi dalību starptautiskajā studentu un personāla mobilitāšu programmā Erasmus+ starp programmas valstīm un dalībvalstīm. Dalība programmā paredz abpusējas studentu studiju un personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes tādos pasaules reģionos kā Āzija, Ziemeļamerika, Latīņamerika, Dienvidāfrika un Rietumbalkāni.
Līdz šim LMA ir veiksmīgi realizējusi studentu un personāla apmaiņu ar Honkongas Politehniskās universitātes Dizaina skolu Honkongā, Floridas Starptautiskās universitātes arhitektūras un mākslas koledžu ASV un Štiglica Sanktpēterburgas Valsts mākslinieciski tehnisko akadēmiju Krievijā, kā arī notikusi personāla apmaiņa ar Hunan universitāti Ķīnā, Āzijas Klusā okeāna koledžas Multimediju un Mākslas skolu Filipīnās un Melkalnes universitātes Mākslas fakultāti.

Mobilitāšu īstenošana ir līdzvērtīga Erasmus+ programmas ES, EEZ un Turcijā nosacījumiem, nosakot, ka viena personāla pilnveides vai docēšanas mobilitāte ilgst 5 – 12 dienas, savukārt studentu studiju mobilitāte 3 – 6 mēnešus.

Latvijas Mākslas akadēmija šobrīd ir iesniegusi projektu finansējuma konkursā, un tuvākā informācija par iespējamām mobilitātēm būs šī gada vasaras beigās.

Kontakti