Meklēt
Izvēlne

KUNO personālam

DOCĒŠANAS UN PIEREDZES APMAIŅAS MOBILITĀTE

Pasniedzējiem ir iespēja docēt jebkurā no KUNO tīkla partneraugstskolām, noteiktais minimālais docēšanas periods – 1 diena / 8 stundas; pieredzes apmaiņas mobilitātei nav minimālā laika perioda.

Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un mobilitātes stipendija:

- uz Lietuvu, Igauniju: 90 EUR dienā (maksimāli 450 EUR nedēļā);

- uz Islandi, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju: 120 EUR dienā (maksimāli 600 EUR nedēļā).

Lai pieteiktos docēšanai vai pieredzes apmaiņai kādā no KUNO sadarbības augstskolām, pasniedzējam jāsazinās ar partneraugstskolas kontakpersonu un jāvienojas par vizītes programmu un periodu. Pēc vienošanās ar partneraugstskolu jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu un jāaizpilda mobilitātes programma un stipendijas pieteikuma anketa.

Detalizēta informācija par programmas aktivitātēm un partneraugstskolām pieejama KUNO tīkla mājaslapā www.kunonetwork.org.

Kontakti