Meklēt
Izvēlne

Iestājpārbaudījumi 2019./2020. studiju gadam

Jautājumus par iestāšanos uzdodiet katedru vadītājiem vai metodiķiem, sazinoties pa mājaslapā norādītajām
e-pasta adresēm.

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ

Bakalaura studiju programma no 8.-11.07.2019.

Pirmdiena, 8. jūlijs no plkst. 11.00 līdz 18.00
Otrdiena, 9. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 18.00
Trešdiena, 10. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 19.00
Ceturtdiena, 11. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 18.00

REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI BAKALAURA PROGRAMMAI

Reģistrējoties BAKALAURA programmas iestājpārbaudījumiem, 
jāiesniedz UZŅEMŠANAS NOTEIKUMU punktos 3.5., 3.6. vai 3.7. noteiktie dokumenti un maksājuma uzdevums par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

€ 10,- Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem. 

€ 22,- Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem. 

Dokumentu reģistrēšanas maksa nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem (jāuzrāda šo statusu apliecinošs dokuments). Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus.

 • Dokumentu reģistrēšanas maksu var veikt uz vietas Latvijas Mākslas akadēmijā, laikā no 8.-11. jūlijam no pl.10.00-17.00, 3. kabinetā, apmaksu veicot tikai ar bankas karti vai sev ērtā laikā veicot maksājumu internetbankā: 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Mākslas akadēmija        
Reģ. nr. 90000029965
Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000    

 • Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda: 21351 maksa par iestājpārbaudījumiem un (reflektanta) vārds, uzvārds un par kuru tiek veikta iemaksa.


 

BAKALAURA PROGRAMMAS KONSULTĀCIJAS 12/07

12. jūlijā Latvijas Mākslas akadēmijā notiks BAKALAURA programmas 2019. gada iestājpārbaudījumu konsultācijas.

Konsultācijas:

 • ZĪMĒŠANĀ (visām apakšnozarēm) plkst. 11.00 LMA ēkas 2. stāva vestibilā;
 • GLEZNOŠANĀ (visām apakšnozarēm, kurām jākārto iestājpārbaudījums gleznošanā) plkst. 11.30, LMA ēkas 2. stāva vestibilā;

Konsultācijas KOMPOZĪCIJĀ un VEIDOŠANĀ:

 • GLEZNIECĪBAS apakšnozarei plkst. 11.30 LMA ēkas 2. stāva vestibilā;
 • GRAFIKAS  apakšnozarei plkst. 12.00 LMA ēkas 3. stāva vestibilā;
 • TEKSTILMĀKSLAS apakšnozarei plkst. 12.00 LMA ēkas 3. stāva 40. telpā;
 • KERAMIKAS apakšnozarei plkst. 12.00 LMA ēkas (Rozīšu daļā, ieeja no pagalma, pa kāpnēm uz augšu), 1. stāvā, 116. telpā;
 • STIKLA MĀKSLAS apakšnozarei plkst. 12.00 LMA ēkas 2. stāvā, 113. telpā;
 • TĒLNIECĪBAS apakšnozarei plkst. 11.30 LMA ēkas pagrabstāva 76. telpā;
 • Visām FUNKCIONĀLĀ  DIZAINA  apakšnozares  specializācijām (konsultācija veidošanā) plkst. 11.30 LMA ēkas pagrabstāva 96. telpā; plkst. 12.00 (konsultācija kompozīcijai) Dizaina katedras norādītajās telpās;
 • METĀLA DIZAINA apakšnozarei (konsultācija veidošanā) plkst. 11.30 LMA ēkas pagrabstāva 96. telpā; plkst. 12.00 (konsultācija kompozīcijai) LMA ēkas 1. stāva 18. telpā;
 • VIDES MĀKSLAS apakšnozarei plkst. 11.30 (konsultācija veidošanā) LMA ēkas pagrabstāva 96. telpā; plkst. 12.00 (konsultācija kompozīcijai) LMA ēkas 3. stāva 41. telpā;
 • MODES MĀKSLAS apakšnozarei (konsultācija kompozīcijai) plkst. 12.00  LMA ēkas 1. stāva 16. telpā;
 • SCENOGRĀFIJAS apakšnozarei (konsultācija kompozīcijai) plkst. 12.00  LMA ēkas (Rozīšu daļā, ieeja no pagalma, pa kāpnēm uz augšu), 3. stāvā, 240. telpā;
 • RESTAURĀCIJAS apakšnozarei (konsultācija kompozīcijai) plkst. 12.00  LMA ēkas (Rozīšu daļā, ieeja no pagalma, pa kāpnēm uz augšu), 3. stāvā, 246. telpā;
 • VIZUĀLĀS  KOMUNIKĀCIJAS  apakšnozarei (konsultācija kompozīcijai) 15. jūlijā(pirmdienā), plkst. 14.00  (pēc gleznošanas eksāmena);
 • MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJAS apakšnozarei 15. jūlijā (pirmdienā),  plkst. 10.00 19. telpā. 


 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ

Maģistra studiju programma no 15.-18.07.2019.

Pirmdiena, 15. jūlijs no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00

Otrdiena, 16. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00

Trešdiena, 17. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00

Ceturtdiena, 18. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 14.00

REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI MAĢISTRA PROGRAMMAI

Reģistrējoties MAĢISTRA programmas iestājpārbaudījumiem, 
jāiesniedz UZŅEMŠANAS NOTEIKUMU 6.2. punktā noteiktie dokumenti. 

Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus un iemaksā Akadēmijas kontā maksu € 14,- par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. 

Dokumentu reģistrēšanas maksa nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem (jāuzrāda šo statusu apliecinošs dokuments). Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus.

 • Dokumentu reģistrēšanas maksu var veikt uz vietas Latvijas Mākslas akadēmijā, laikā no 15.-18. jūlijam no pl.10.00-17.00, 3. kabinetā, apmaksu veicot tikai ar bankas karti vai sev ērtā laikā veicot maksājumu internetbankā: 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Mākslas akadēmija        
Reģ. nr. 90000029965
Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000 

 • Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda: 21351 maksa par iestājpārbaudījumiem un (reflektanta) vārds, uzvārds un par kuru tiek veikta iemaksa.

 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ

Doktora studiju programma no 16.-18.07.2019.

Otrdiena, 16. jūlijs no plkst.13.00 līdz 18.00

Trešdiena, 17. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00

Ceturtdiena, 18. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 14.00

Kontakti