Meklēt
Izvēlne

Iestājpārbaudījumi 2020./2021 studiju gadam

Jautājumus par iestāšanos uzdodiet katedru vadītājiem vai metodiķiem, sazinoties pa mājaslapā norādītajām e-pasta adresēm.

 • Dokumentu pieņemšana Bakalaura studiju programmai 6.-9.07.2020.
 • Iestājpārbaudījumi Bakalaura programmā 13.-16.07.2020.
 • Dokumentu pieņemšana Maģistra studiju programmā 13.-16.07.2020.
 • Dokumentu pieņemšana Doktora studiju programmā 14.-16.07.2020.
 • Studiju līgumu slēgšana visām studiju programmām 23.-24.07.2020.

Plašāka informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un nepieciešamajiem materiāliem zemāk lapā.

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ

Bakalaura studiju programma no 6.-9.07.2020.

 • Pirmdiena, 6. jūlijs no plkst. 11.00 līdz 18.00
 • Otrdiena, 7. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 18.00
 • Trešdiena, 8. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 19.00
 • Ceturtdiena, 9. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 18.00
REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI BAKALAURA PROGRAMMAI

Reģistrējoties BAKALAURA programmas iestājpārbaudījumiem, 
jāiesniedz UZŅEMŠANAS NOTEIKUMU punktos 3.5., 3.6. vai 3.7. noteiktie dokumenti un maksājuma uzdevums par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

€ 10,- Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem. 

€ 22,- Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem. 

Dokumentu reģistrēšanas maksa nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem (jāuzrāda šo statusu apliecinošs dokuments). Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus.

 • Dokumentu reģistrēšanas maksu var veikt uz vietas Latvijas Mākslas akadēmijā, laikā no 6.-9. jūlijam no pl.10.00-17.00, 3. kabinetā, apmaksu veicot tikai ar bankas karti vai sev ērtā laikā veicot maksājumu internetbankā: 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Mākslas akadēmija        
Reģ. nr. 90000029965
Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000    

 • Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda: 21351 maksa par iestājpārbaudījumiem un (reflektanta) vārds, uzvārds un par kuru tiek veikta iemaksa.

 

 • Visi nepieciešamie materiāli iestājpārbaudījumu veikšanai ir jānodrošina pašam reflektantam.

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ

Maģistra studiju programma no 13.-16.07.2020.

 • Pirmdiena, 13. jūlijs no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00
 • Otrdiena, 14. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00
 • Trešdiena, 15. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00
 • Ceturtdiena, 16. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 14.00
REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI MAĢISTRA PROGRAMMAI

Reģistrējoties MAĢISTRA programmas iestājpārbaudījumiem, 
jāiesniedz UZŅEMŠANAS NOTEIKUMU 6.2. punktā noteiktie dokumenti. 

Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus un iemaksā Akadēmijas kontā maksu € 14,- par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. 

Dokumentu reģistrēšanas maksa nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem (jāuzrāda šo statusu apliecinošs dokuments). Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus.

 • Dokumentu reģistrēšanas maksu var veikt uz vietas Latvijas Mākslas akadēmijā, laikā no 13.-16. jūlijam no pl.10.00-17.00, 3. kabinetā, apmaksu veicot tikai ar bankas karti vai sev ērtā laikā veicot maksājumu internetbankā: 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Mākslas akadēmija        
Reģ. nr. 90000029965
Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000 

 • Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda: 21351 maksa par iestājpārbaudījumiem un (reflektanta) vārds, uzvārds un par kuru tiek veikta iemaksa.

 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ

Doktora studiju programma no 14.-16.07.2020.

 • Otrdiena, 14. jūlijs no plkst.13.00 līdz 18.00
 • Trešdiena, 15. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00
 • Ceturtdiena, 16. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 14.00

Kontakti