Meklēt
Izvēlne

Bakalaura programma: Produktu dizains

Humanitārie priekšmeti –

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

Vispārējie mākslas priekšmeti 

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

Apakšnozares speciālie priekšmeti 

Kompozīcija
Maketēšanas tehnoloģijas
Vispārēja materiālu tehnoloģija
Materiāli un tehnoloģijas
Rasēšana
Tēlotājģeometrija
Ergonomika
Anatomija
Tektonika
Telpiskā modelēšana
Digitālā modelēšana
Datorprogrammu studijas
Grafikas dizaina pamati
Ievads ekspozīciju dizainā
Dizaina instrumenti un metodes
Dizaina profesijas virzieni | Portfolio
Dizaina pētniecības metodes
Prezentēšanas tehnika un metodes

Bakalaura darbs

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Brīvā izvēles daļa 

Dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.