Meklēt
Izvēlne

Kuratoru studijas (MA)

Apraksts

Kuratoru studijas ir maģistra programmas specializācija Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē, kas tika atvērta 2018. gadā. Šī specializācija radīta, lai daudzveidotu teorētisko un praktisko studiju formātu simbiozi un nodrošinātu augstvērtīgu, ar kritiskajām teorijām piepildītu, studiju saturu augstvērtīgu kritisko teoriju piepildītu studiju saturu.
Triju semestru laikā studenti gūst zināšanas, kas attīsta kritisko domāšanu, eksperimentālās radošās prakses un empātiskas sadarbības formas, kas būtiskas, lai kļūtu par zinošiem mākslas vides mediatoriem.

Specializācijas metodiskais formāts iekļauj teorētiskās pētniecības sazobi ar radoši praktisku projektu realizāciju, to apvienojot mākslinieciskā pētniecībā. Studenti tiek motivēti procesuālai radošajai izpētei, kas rezultējas diplomdarbā – kūrētā radošā projektā. Lai veicinātu jomas izpratni un kuratora lomas nozīmi mākslas ekosistēmā, specializācijas veidotāji ik semestri nodrošina studentiem dalību dažāda mēroga projektos un veicina individuālu radošās darbības realizāciju.

Maģistra darbs kuratoru studijās tiek veidots kā pētniecībā balstīts radošs darbs ar teorētisku pamatojumu.