Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana profesionālās doktora studijās

Pieteikšanās doktorantūras studijām būs atvērta no 1. maija (plkst.12.00 pēc LV laika) līdz 10. jūlijam (plkst.23.59 pēc LV laika). Pieteikšanās notiks elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās formu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus LMA e-studiju vidē www.apply.lma.lv. 

Pieteikties studijām

Uzņemšanas noteikumi Profesionālās doktorantūras programmai 

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Pases vai ID kopija;
 2. Maģistra augstākās izglītības diploma un sekmju izraksta (diploma pielikums) kopija;
 3. Doktora darba projekta pieteikums;
 4. Portfolio jeb radošo darbu apkopojums (Profesionālajā doktora programmā);
 5. CV;
 6. Maksājuma uzdevums par pieteikuma reģistrāciju.

Dokumentu reģistrēšanas maksa

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par reģistrācijas iesnieguma un dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu – 30 EUR. Maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Maksājuma rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

 1. Pieteikumu izvērtēšana, intervijas no 10.07.2024. līdz 18.07.2024.
  Par intervijas laiku, norisi un formātu paziņos vēlāk.
 2. Uzņemšanas rezultātu paziņošana – 23.07.2024. plkst.14.00.
  Rezultātus paziņos, publicējot tos LMA informatīvajā sistēmā LAIS, reflektanta profilā.
 3. Studiju līgumu slēgšana – 25.07.2024. un 26.07.2024. LMA, Kalpaka bulv.13, 22.telpā.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu, reflektants iesniedz 3 fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm). Kā arī uzrāda atbildīgajam LMA Uzņemšanas komisijas darbiniekam visu iesniegto dokumentu oriģinālus, kurš pārliecinās par sniegtās informācijas atbilstību elektroniski iesniegtajiem dokumentiem.

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka LMA Uzņemšanas komisija tikusi maldināta – elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība dokumentu oriģināliem, tad reflektants tiek izslēgta no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Kontakti