Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi bakalaura programmā

UZŅEMŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ 2021. / 2022. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

5.—9. jūlijs (plkst. 9:00), pēc Latvijas laika joslas
Elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam.
6.—12. jūlijs
Sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) jāievieto LMA MOODLE platformā. Instrukcija tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iestājpārbaudījumam.
14.—17. jūlijs
Norisinās pārrunas ar reflektantiem LMA MOODLE platformā videozvana veidā.
20. jūlijs (plkst. 14.00)pēc Latvijas laika joslas
Uzņemšanas rezultātu paziņošana 
22., 23. jūlijs
Studiju līguma slēgšana (ņemot vērā situāciju, datumi var mainīties)      

Reģistrēšanās dokumenti

1. reflektants elektroniski aizpilda reģistrācijas pieteikuma anketu;
2. aizpildītu iesniegumu reflektants nosūta uz e-pastu ;
3. e-pastam pievieno LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu elektroniskas kopijas (visas dokumentu kopijas vēlams apvienot vienā PDF dokumentā, sakārtotus norādītajā secībā):

1) pases vai ID kartes kopiju;
2) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
3) trīs sekojošu centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas –

  • latviešu valodā;
  • svešvalodā (angļu, vācu vai franču);
  • matemātikā;

4) vidējās izglītības sekmju izraksta kopiju (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam);
5) maksājuma uzdevumu par reģistrēšanās pakalpojumu iestājpārbaudījumiem (maksājuma mērķis: Reflektanta vārds / uzvārds. Par reģistrēšanos iestājpārbaudījumiem)

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta:

  • € 10 – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
  • € 22 – Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.
  • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Veiksmīgai iestājpārbaudījumu uzdevumu iesniegšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums un videokamera.

LMA KONTS:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

Kontakti