Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi doktorantūrā

Reģistrējoties studijām doktorantūras programmas iestājpārbaudījumam, pretendents sagatavo nepieciešamo dokumentu kopijas:

1. Aizpildīts noteiktas formas iesniegums (pieteikuma anketu)
2. maģistra diploma kopija (lai iestātos LMA Doktorantūrā, ir jābūt mākslas vai humanitāro zinātņu maģistra grādam atbilstoši LR tiesību aktiem).
3. CV (norādot arī vidējo izglītību),
4. dokumentu foto (3 x 4 cm)  - 3 oriģināli būs jānodod parakstot Studiju Līgumu,
5. zinātnisko darbu un publikāciju saraksts, 
6. promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20 - 22 lappusēm (nosacīti 1 lpp. – 1800 zīmes ar atstarpēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā,
7. pases vai ID kopija

Kontakti