Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi doktorantūrā

Iestāšanās LMA Doktora studiju programmā 

  • Lai iestātos LMA Doktorantūrā, ir jābūt mākslas vai humanitāro zinātņu maģistra grādam atbilstoši LR tiesību aktiem.
  • Pretendentam uz studiju vietu Doktorantūrā un doktoranta statusu ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
  1. noteiktas formas iesniegums,
  2. maģistra diploma kopija,
  3. CV (norādot arī vidējo izglītību),
  4. 3 dokumentu foto (3 x 4 cm),
  5. zinātnisko darbu un publikāciju saraksts, 
  6. promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 2022 lappusēm (nosacītā lpp. – 1800 zīmes ar atstarpēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā,
  7. pases kopija.

Kontakti