Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi profesionālajā doktorantūrā

2020. gada 13. oktobrī licenci saņēmusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) kopīgā profesionālā doktora studiju programma “Mākslas”. 

Jaunizveidotā profesionālā doktora studiju programma Latvijas un arī pasaules kontekstā ir unikāla – tā, sadarbojoties trīs Latvijas mākslu augstskolām, ir veidota kā izteikti starpdisciplināra programma, kas aptver vairākas specifiskas mākslinieciskās jomas. Programmai ir trīs apakšprogrammas: “Mūzika un skatuves māksla” (īsteno JVLMA), “Vizuālā māksla un dizains” (īsteno LMA), “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” (īsteno LKA). Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, tās apjoms 132 kredītpunkti. Pēc programmas apguves un mākslinieciskās jaunrades darba, kā arī doktora teorētiskā pētījuma izstrādāšanas un aizstāvēšanas valsts pārbaudījumos, tiek piešķirts profesionālais doktora grāds mākslās.

Uzņemšana apakšprogrammā “Vizuālā māksla un dizains”, kuru īsteno Latvijas Mākslas akadēmija notiks saskaņā ar LMA Uzņemšanas noteikumiem.

Vairāk par uzņemšanas procesu un nepieciešamajiem dokumentiem lasīt pievienotajos dokumentos!

Kontakti