Kreisā mala
Labā mala
Katedras vadītāja profesore Dr. art. Silvija Grosa
Mob. tel.: +371 26548167
E-pasts: silvija.grosa@lma.lv

- „Seno laiku un antīkās mākslas vēsture” – Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares un vizuāli plastiskā studiju virziena 1. kursam
- „Viduslaiku un renesanses mākslas vēsture” – Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares un vizuāli plastiskā studiju virziena 2. kursam