Meklēt
Izvēlne

Profesionālā doktorantūra

Sākot ar 2021. gada pavasari Latvijā pirmo reizi tiek uzsākta trīs mākslas augstskolu - Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas – kopīgi īstenotā praktiskā doktora studiju līmeņa studiju programma visās mākslas apakšnozarēs.

Profesionālās doktorantūras jēdziens mākslā sevī iekļauj mākslā balstīto pētījumu. Mākslas darbs un mākslā balstītais pētījums ir promocijas darba vienotas un vienlīdz būtiskas sastāvdaļas. Studiju ietvaros doktoranti apmeklē lekciju kursus, kur padziļināti apgūst mākslā balstīta pētījuma norisi un metodoloģijas pieejas. Pētniecību iespējams veikt gan audiovizuālajā mediju un skatuves mākslā, gan vizuālajā mākslā un dizainā, kā arī mūzikā un mūzikas laikmetīgajās izpausmēs.

Profesionālās doktorantūras studiju ietvaros būtiska studiju daļa ir individuālais mākslinieciskais jaunrades darbs un teorētiskā pētījuma izstrāde. Profesionālājā doktorantūrā mākslā doktoranti veic vairākas prakses, kurās doktoranti – mākslinieki – padziļināti pievēršas kādam aspektam, kas ir saistīts ar topošo mākslas darbu un mākslā balstīto pētījumu. Doktorantiem prakses laikā tiek veicināta pirmā pedagoģiskā pieredze. Doktorantiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts un doktoranti tiek rosināti vietēju un starptautisku konferenču, simpoziju, sadarbību dalībai un kontaktu veidošanai starptautiska līmeņa mākslas pasaulē.

Profesionālās doktorantūras studiju programma akreditēta 2024. gada 17. janvārī uz 6 gadiem – līdz 2030. gada 18. janvārim.

Kontakti