Meklēt
Izvēlne

Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.lma.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Atbilstības statuss
Latvijas Mākslas akadēmijas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Neatbilstība prasībām tika konstatēta sešos no vienpadsmit piekļūstamības aspektiem.

Piekļūstamības alternatīvas
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums!
E-pasts: 
Tālrunis: +371 67332202
Adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050

Elektroniski parakstīts piekļūstamības paziņojums

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.08.2023.