Meklēt
Izvēlne

Mūsu cilvēki

LMA padome

Rektorāts

Kontakti

Sabiedriskās attiecības

Programmu vadītāji

Ārlietu daļa

Attīstības un komunikācijas daļa

Studiju daļa

Nodaļu vadītāji

Specialitāšu vadītāji

Katedru asistenti

Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts

Mākslas vēstures institūts

Studentu pašpārvalde

Latgales filiāle

Pasniedzēji

Mākslas telpa "Pilot"

Anna Vilāne

LMA Eksperimentālās mākslas telpas PILOT asistente

Sagatavo­šanas kursi

Bibliotēka

Metodiskie fondi

Informācijas centrs

Personāldaļa

Finanšu un budžeta daļa

Koris "Senais kalns"

Laboranti

Arhīvs

Saimniecības daļa

Kronvalda bulvāris 4

Vispārējās struktūrvienības